Tavoite

  • Oppia asentamaan Clojure-kehitysympäristö
  • Oppia laatimaan yksinkertaisia ohjelmia Clojure-ohjelmointikielellä
  • Tunnistaa imperatiivisen ja funktionaalisen ohjelmoinnin ero ja ymmärtää molempien hyvät ja huonot puolet
  • Ymmärtää mitä ovat sivuvaikutukset ja miten ne liittyvät Clojure –ohjelmointiin
  • Tunnistaa Clojure-kielen peruskäsitteet ja saada käsitys, miten niitä voisi käyttää
  • Saada tuntumaa kielen syntaksiin pieniä harjoituksia tekemällä

Kohderyhmä

  • Henkilöille, jotka ohjelmoivat sujuvasti jollain ohjelmointikielellä, mutta haluavat oppia lisää funktionaalisesti ohjelmoinnista Clojurella tai henkilöille, jotka haluavat opiskella Clojuren ensimmäisenä ohjelmointikielenään.

Kurssin sisältö

  • Funktionaalisen ohjelmoinnin idea lyhyesti
  • Clojure kehitysympäristön asennus
  • Clojuren arkkitehtuuri
    • Funktionaalisuus
    • Rinnakkaisuuden hallinta
    • Ajoympäristö ja REPL
  • Tunnukset
  • Lausekkeet, muuttujat, operaattorit
  • Koodin haarautuminen
  • Skalaarit
  • Formit ja funktiot
  • Perustietotyypit
  • Rekursio ja silmukat
  • Muuttumattomat tietorakenteet
  • Viittaustyypit (vars, atoms, agents, refs) ja STM (Software Transactional Memory)
  • Makrot

Kurssin kesto
1 päivä

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Tietokoneen hyvät käyttötaidot


0
0
0
s2sdefault
powered by social2s