Juuso Vuorinen
Ideal Learning Oy
Puh. 050 4828940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Y-tunnus: 2438590-2

Tieto koulutuksistamme

Koulutuksiin varattujen koulutuspäivien lukumäärät koulutuskuvauksissa ovat viitteellisiä ja vaihtelevat kohderyhmän taustan mukaan. Kursseja voidaan räätälöidä niin sovittaessa tarpeen mukaan ja tarvittaessa jättää joitain osia pois tai liittää kurssiin haluamianne sisältöjä. Kursseja voidaan myös yhdistellä laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja lisätä koulutuksiin myös sisältöjä tai painotuksia, joita ei kurssikuvauksista löydy. Tehdään kaikki se, mitä parempi oppiminen kulloisessakin tilanteessa edellyttää. 

Työpajat

Koulutukset voidaan järjestää myös työpajoina niin, että opiskelijat tuovat "ongelmansa" työpajoissa ratkaistaviksi ja keskusteltaviksi. Näin olemme toimineet esimerkiksi tietyissä asiakaskohtaisissa koulutuksissa, joissa on ollut päämääränä esimerkiksi koodin optimointi tai bugien metsästys. Toisaalta on kyse voinut olla arkkitehtuurin arvioinnista ja soveltuvuudesta kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.

Toisinaan kehittävä tiimi voi tuoda näkemyksensä sovelluksesta tai järjestelmästä Ideal Learningin asiantuntijoiden arvioitavaksi vaikkapa kehitettävän applikaatioprotokollan tai muun toiminnallisuuden osalta. Työpajoihin valmistautuessa on tärkeä sopia näkökulma, josta arkkitehtuuriratkaisua tarkastellaan. Koulutusta ja työpajoja voidaan sekoittaa sopivassa suhteessa parhaan oppimistuloksen saavuttamiseksi. Työpajoihin liittyvistä dokumenteista tai Moodle-materiaalista löytyy koodiklinikka tunnus "Ideal code clinic - the bug stops here", joka erottaa sen muusta materiaalista. 

Tilat

Koulutuksia pidetään joko asiakkaan tiloissa tai esimerkiksi Technopoliksen tai Juveneksen(Tampere) tiloissa. Koulutettavalla tulee olla oma läppäri ja utelias mieli. Järjestämme koulutuksia tarpeen mukaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin, opetuskielinä suomi tai englanti.