Tavoite

 • Oppia asentamaan Clojure-kehitysympäristö
 • Oppia laatimaan yksinkertaisia ohjelmia Clojure-ohjelmointikielellä
 • Tunnistaa imperatiivisen ja funktionaalisen ohjelmoinnin ero ja ymmärtää molempien hyvät ja huonot puolet
 • Ymmärtää mitä ovat sivuvaikutukset ja miten ne liittyvät Clojure –ohjelmointiin
 • Tunnistaa Clojure-kielen peruskäsitteet ja saada käsitys, miten niitä voisi käyttää
 • Saada tuntumaa kielen syntaksiin pieniä harjoituksia tekemällä

Kohderyhmä

 • Henkilöille, jotka ohjelmoivat sujuvasti jollain ohjelmointikielellä, mutta haluavat oppia lisää funktionaalisesti ohjelmoinnista Clojurella tai henkilöille, jotka haluavat opiskella Clojuren ensimmäisenä ohjelmointikielenään.

Kurssin sisältö

 • Funktionaalisen ohjelmoinnin idea lyhyesti
 • Clojure kehitysympäristön asennus
 • Clojuren arkkitehtuuri
  • Funktionaalisuus
  • Rinnakkaisuuden hallinta
  • Ajoympäristö ja REPL
 • Tunnukset
 • Lausekkeet, muuttujat, operaattorit
 • Koodin haarautuminen
 • Skalaarit
 • Formit ja funktiot
 • Perustietotyypit
 • Rekursio ja silmukat
 • Muuttumattomat tietorakenteet
 • Viittaustyypit (vars, atoms, agents, refs) ja STM (Software Transactional Memory)
 • Makrot

Kurssin kesto
1 päivä

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Tietokoneen hyvät käyttötaidot