Tavoite

 • Oppia laatimaan yksinkertaisia ohjelmia java-ohjelmointikielellä
 • Oppia asentamaan yksinkertainen java-ohjelmoinnin opiskeluun soveltuva kevyt kehitysympäristö
 • Tunnistaa java-kielen peruskäsitteet
 • Saada tuntumaa kielen syntaksiin pieniä harjoituksia tekemällä
 • Oppia ohjelmoinnin perusrakenteet java-kielellä

Kohderyhmä

 • Henkilöille, jotka haluavat oppia java-kielen perusteet

Kurssin sisältö

 • Ohjelman kirjoittaminen ja ohjelmointiympäristön valinta
 • Java-ohjelman rakenne
 • Kommentointi
 • Koodin sisentäminen
 • Muuttujien nimeäminen
 • Perustietotyypit
 • Lukualueet
 • Desimaalilukuvakiot
 • Operandi, operaattori ja lauseke ja lause
 • Aritmeettiset operaattorit ja lausekkeet
 • Vakiomuuttujat
 • Tulostus
 • Syöttö(BufferedReader luokalla toteutettuna)
 • Loogiset operaattorit ja vertailuoperaattorit
 • Valintarakenteet
 • Toistorakenteet

Kurssin kesto
2 päivää

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Tietokoneen hyvät käyttötaidot