Tavoite

 • Oppia laatimaan java-ohjelmia käyttäen hyväksi olio-ohjelmoinnin suunnitteluperiaatteita
 • Oppia miten lukea ja kirjoittaa tietoa tiedostoon

Kohderyhmä

 • Henkilöille, jotka haluavat oppia laatimaan olio-ohjelmia java-kielellä

Kurssin sisältö

 • Metodit
 • Metodin kutsuminen
 • Metodin ylikuormittaminen
 • Oliot ja luokat
 • Javan luokan määritys
 • Olion luominen ja metodin kutsuminen
 • Luokan jäsenmuuttujien näkyvyys
 • Luokan metodien näkyvyys
 • Olion muodostin
 • Perintä
 • Tiedosto-operaatiot

Kurssin kesto
3 päivää

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Java ohjelmoinnin perusteet ja Java-ohjelmoinnin jatkokurssi I tai vastaavat taidot