React lyhyesti

React on Facebookin kehittämä JavaScript-kieleen perustuva kirjasto, jonka avulla on helppo tehdä yksisivuisia (SPA) verkkosovelluksia. Reactin uusimmat versiot tukevat hyvin funktionaalista ohjelmointia tilattomin käyttöliittymäkomponentein, jotka toteutetaan funktioina. Lisäksi nuolifunktioiden avulla voidaan kirjoittaa kompaktimpaa ja helppolukuisempaa koodia. Reactista on tullut suosittu työkalu myös maailman eniten käytetyimmän sisällönhallintajärjestelmän WordPressin käyttöliittymien laatimisessa. Moni WordPress-palveluja tarjoava ohjelmistotalo on ottanut käyttöön ns. päättömän (headless) teknologian WordPressissä, jonka avulla voidaan luoda React-kirjaston avulla juuri sellainen käyttöliittymä kuin halutaan ilman WordPress-taustajärjestelmän rajoitteita.  


Tavoite

 • Ymmärtää React-kirjaston idea ja ongelma, johon se voi olla ratkaisu
 • Oppia laatimaan yksinkertaisia käyttöliittymiä React-kirjaston avulla
 • Tunnistaa kaksi eri tapaa toteuttaa käyttöliittymäkomponentteja: tilallinen(stateful) ja tilaton (stateless)
 • Ymmärtää mitä propertyt ovat ja miten niitä käytetään tiedonvälityksessä komponentilta toiselle
 • Oppia laatimaan komponenttihierarkijoita, jotka sisältävät komponenttikokoelmia
 • Ymmärtää komponenttien tilanhallinnan perusfilosofia
 • Tunnistaa työkalut, joiden avulla kehitystyötä voi tehdä omalla työasemalla


Kohderyhmä

Henkilöt, jotka haluavat ymmärtää miten React-kirjastolla luodaan käyttöliittymiä


Kurssin sisältö

 • Reactin filosofia ja historia lyhyesti
 • HTML, CSS ja JavaScript lyhyesti
 • Tapahtumankäsittelijöiden toteuttaminen
  • Nuolifunktiot vs. "vanha" tapa
 • Yksinkertaisten ja monimutkaisten komponenttien tilanhallinta
  • Tilallinen vai tilaton komponentti, luokka vai funktio
  • tilan päivittäminen ja tilan alustaminen
 • Komponenttien tilan päivittäminen ja komponentin elinkaari
 • Reitityksen toteuttaminen, React router
 • Komponenttien yhdistäminen ulkoisiin REST-tietolähteisiin
  • Asynkronisten kutsujen hallinta
 • Mitä opiskella seuraavaksi, lyhyt tuutorointisessio jokaisen oppilaan kanssa siitä, mitä kannattaisi opetella seuraavaksi ja mitä itse haluaa aiheesta oppia
 • Yhteenveto päivän sisällöstä, kysymyksiä ja vastauksia

 

Kurssin kesto
1 päivä

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% ohjelmointiharjoituksia, oma läppäri mukaan, jonne asennetaan ennen kurssia pyydetyt ohjelmistot ja testataan, että ne toimivat

Esitiedot
JavaScript-kielen perusteet, tietokoneen hyvät käyttötaidot, komentokehotteen käyttötaidot