Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Selma-koiran kesäloma-ajatukset funktionaalisesta ohjelmoinnista

Funktionaalisen ohjelmoinnin lomassa voi välillä ottaa rennostikin, tuumii Selma-koira Apple ja Google ovat ottaneet rohkeita harppauksia kohti funktionaalista ohjelmointia. Hyvä esimerkki tästä on Applen Swift-ohjelmointikieli. Vaikka Swift ei sanan varsinaisessa merkityksessä funktionaalinen kieli olekaan, on siinä kuitenkin perhepakkauksittain esimerkiksi Haskellista lainattuja ominaisuuksia. Sama pätee myös Scala-ohjelmointikieleen ja jossain määrin myös Kotliniin. Java-kielen uusista versiosta tuttu Optional-tyyppi […]