Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Erinomainen tilaisuus löytää fiksu ohjelmistosuunnittelija tai vaikkapa testaaja

Etsitkö uusia ohjelmistosuunnittelijoita? Lähde mukaan työnantajakumppaniksi Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-palvelujen ja Ideal Learning Oy:n syksyn 2023 RekryKoulutukseen.

Etsimme juuri nyt uusia kykyjä etsiviä yhteistyöyrityksiä marraskuun alussa 2023 alkavaan full stack -ohjelmoijaksi kasvattavaan RekryKoulutukseemme. Koulutus sisältää 3 kuukauden teoriaosuuden ja 4 kuukauden yritysharjoittelun ja lopulta työllistymisen yritykseen. Teoriajakson lopussa opiskelija siirtyy yrityskohtaiselle erikoistumisjaksolle ja tästä joustavasti yritysharjoitteluun ja tuleviin työtehtäviin. Lopullisia opiskelupaikkoja on noin 10 ja opiskelijan taito ja kokemukset sovitetaan yritysten tarpeisiin lopullisesti viimeistään hiukan ennen koulutuksen alkua 2023. Kustannuksia yritykselle koko koulutuksen ajalta kertyy n. 4625 euroa (+ALV). Tästä näet millaisiin rooleihin olemme tänä syksynä tekijöitä kouluttamassa. Näkyvissä on vain osa rooleista. 

Hoidamme koulutuksen lisäksi puolestanne niin koulutuksen markkinoinnin kuin opiskelijoiden esivalinnankin. Ideal Learning esittelee sopivimmat hakijat eri yrityksiin ja yritys lopulta päättää haastateltavat hakijat esivalittujen joukosta ennen koulutuksen alkamista.

Koulutuksen haku opiskelijoille aukeaa syyskuussa 2023.


Millaisia hakijoita kurssilla yleensä on? Mitä työnantaja voi odottaa hakijoilta? 

Kurssilla koulutetaan niin uraansa aloittavia ohjelmistosuunnittelijoita kuin kokeneitakin konkareita aina ammattilaisista juuri koulunsa päättäneisiin tai alaa vaihtaviin.

Miten oppilaat valikoituvat kurssille? 

Esivalinnan tekee yhdessä TE-toimiston kokeneen koulutusasiantuntija Leena Niemisen kanssa kurssin monivuotinen pääopettaja KTM Juuso Vuorinen, joka on ollut valitsemassa pirkanmaalaisia ohjelmisto-osaajia Suomessa toimiviin yrityksiin jo vuodesta 2011. Tätä ennen Vuorinen on tehnyt pitkän uran niin ohjelmistosuunnittelijoiden kouluttajana, ohjelmointitaidon kartoittajana kuin ohjelmistosuunnittelijanakin.


Millaista koulutus on, miten yritysten tarpeet on otettu huomioon?

Koulutuksen ensimmäisestä päivästä lähtien opiskelijat tekevät töitä aidossa työympäristössä todellista ohjelmistoprosessia mukaillen. Lähtökohtana kaikessa opetuksessa on itse teknologiaosaamisen lisäksi kehittää taitoa etsiä tietoa ja oppia soveltamaan opittuja tekniikoita mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Jokainen oppilas ratkoo ohjelmointihaasteet itsenäisesti, mutta koodin ja ratkaisujen laatua arvioidaan aina yhdessä koko ryhmän kanssa uutta oppien ja vanhaa kerraten. Jokainen opiskelija saa opetusta myös pilviympäristön käytöstä sovelluskehityksessä. Kun ymmärtää pilvessä toimimisen perusperiaatteet, on helppo siirtyä tekemään sovelluksia jatkossa vaikkapa Googlen tai Amazonin pilviratkaisujen varaan.


Kuka opettaa?

Kurssin pääopettajan toimii KTM Juuso Vuorinen, jolla on monivuotinen ja laaja kokemus ohjelmistosuunnittelijoiden kouluttamisesta yrityksiin ja yrityksissä. Koska full stack -tekeminen on mitä suurimmassa määrin juuri kommunikaatio-ohjelmointia, kurssin haastavimmista kommunikaatioteknologiaa koskevista opetusjaksoista vastaa alan konkari, TkL ja entinen Oulun yliopiston professori Tino Pyssysalo.


Mitä opiskelijat tekevät teoriaosuuden aikana?

Koulutuksen teoriaosuuden ensimmäisten 2 kuukauden aikana rakennetaan toimiva sovellus, jonka mallia voi tarkastella täällä. Tekeminen on hyvin käytännönläheistä, mutta käytännön lomassa pidämme opettajavetoisia teoriakatsauksia, joissa pohdimme, miksi sovellus tehdään kuten se tehdään ja mikä olisi mahdollisesti se toinen tai kolmaskin vaihtoehto. Emme päästä opiskelijoita helpolla ja kurssille hakevat tuskin helpolla haluavat päästäkään – hehän ovat tulleet oppimaan ja löytämään työn ohjelmistosuunnittelun parissa.

Mitä teknologioita opiskellaan pääpiirteissään? 

Ensimmäisten 2 teoriakuukauden aikana mallisovelluksen käyttöliittymä laaditaan Reactilla (funktionaalinen) ja taustapalvelin nodejs-palvelimena (Express.js). Kommunikaatioprotokollina käytetään niin HTTP:tä kuin WebSockettejakin. Pysyvyysratkaisuna käytetään postgreSQL-relaatiotietokantaa, mutta halutessaan ja yrityksen toiveesta pysyvyysratkaisun voi laatia myös oliotietokannan, kuten MongoDB:n avulla. HTML perusteiden ja CSS:n hallinta ovat kurssin esitietovaatimuksina, joten niihin perehdytään pintapuolisemmin. Opetussuunnitelmasta poikkeava ratkaisu kannattaa kuitenkin yleensä tehdä vasta 3. kuukauden erikoistumisjakson aikana, ellei opiskelijalla sattumalta ole jo erinomaiset tiedot SQL-tietokannoista.

Mihin frontend ja backend -teknologioihin voidaan keskittyä 3. teoriakuukauden aikana? 

Kolmannen teoriakuukauden aikana opiskelija voi keskittyä eri backend ja frontend -teknologioihin. Viime vuosien tyypillisimmät erikoistumisteknologiat frontendin osalta ovat:

  • React
  • Vue
  • Angular

Backend -teknologioista/sovelluskehyksistä yleisimpiä ovat viime vuosina olleet:

  • Node.js/Express.js
  • Spring/Spring Boot
  • Django
  • Ruby on Rails
  • Laravel
  • ASP.NET


Mitäs jos yrityksemme sovelluksissa ja projekteissa ei ole käytössä em. työkaluja? Voisiko yrityksemme silti löytää kurssin avulla hyvän tekijän ja saada kurssin avulla tekijän ”kartalle” käyttämistämme teknologioista? 

Kyllä. Kaikki verkkosovellukset eivät käytä mitään mainituista työkaluista, vaan verkkosivut voidaan tuottaa esimerkiksi suoraan palvelimella HTML-muotoon. Opiskelija voi käyttää 3. teoriakuukauden aikana aikaansa myös muiden kuin mainittujen sovelluskehitystyökalujen opiskeluun. Ei ole ollenkaan tavatonta sekään, että verkkopalvelussa ei käytetä lainkaan frontend-kirjastoa tai sovelluskehystä, vaan verkkosivut luodaan suoraan palvelimella (esim. PHP). Myös tämäntyyppisiin ratkaisuihin on mahdollisuus perehtyä ja tutustua 3. teoriakuukauden aikana. Kurssi ei sinänsä edellytä, että oltaisiin tekemässä SPA-sovellusta, johon kuuluu aina jokin ennalta määrätty frontend ja backend -ratkaisu. Palvelussa ei myöskään ole pakko olla käyttöliittymää – palvelu voi tarjota esim. REST-rajanpinnan tai vaikka WebSocket-rajapinnan, jonka kehittämiseen uutta työntekijää etsitään. Tai toisinpäin. Tulevan työntekijän rooli voi sisältää vain pelkkää frontend-ohjelmointia. Tilanteita on monia ja olemme kurssilla varautuneet tähän.

Kurssi valmistaa yleisiin sovellusten ja erityisesti verkkosovellusten tekemiseen liittyvien ongelmien ratkaisuun, joten teknologia ei ole jutun ”juoni” – teknologia on suhteellisen helppo ottaa hallintaan, jos tietää, minkä ongelman se kulloinkin ratkaisee. Pystymme tarvittaessa sparraamaan kurssille osallistuvia kokeneempia ohjelmistokehittäjiä myös arkkitehdin rooliin.  


Mitä yhteistyöyritykseltä odotetaan?

Yhteistyöyritys tarjoaa oppilaalle heti koulutuksen teoriaosuuden alusta alkaen työvälineet (usein käytännössä tietokone) tai muutoin varmistaa, että oppilaalla on tarvittavat resurssit kurssin teoriaosuuden ajaksi ja mahdollistaa työn tekemisen harjoittelun aikana ”oikeissa töissä”. Lisäksi yhteistyöyrityksen kannattaa pyrkiä tarjoamaan riittävän haastavia, muttei mahdottomia työtehtäviä harjoittelun aikana. Ja tietysti tukea harjoittelijaa koko harjoittelun ajan ja tältä osin varmistaa, että harjoittelu jatkuisi työsuhteena RekryKoulutuksen idean mukaan. 

Joissain yrityksissä on käytössä harjoittelusovellus, joka toimii harjoitteluympäristönä joko koko harjoittelun tai harjoittelun osan aikana, jonka jälkeen siirrytään esim. asiakasprojekteihin tai yrityksen toimittaman tuotteen ohjelmistokehitystiimiin.


Miksi valita Ideal Learning koulutuskumppaniksi rekrytointiin?

Niin Ideal Learningin yritysasiakkaat kuin opiskelijatkin tietävät, kuka kulloinkin oppilaita kouluttaa ja millaista opiskelu on. Opettaja oppii lähiopetuksessa tuntemaan oppilaansa hyvin. Näin ollen opetusta on mahdollista sopeuttaa niin opiskelijan kuin rekrytoivan yrityksenkin tarpeita silmällä pitäen lyhyemmänkin koulutuksen aikana. Tämä onnistuu parhaiten tiiviissä kontaktiopetuksessa, pienessä opiskelijaryhmässä ja kokeneen kouluttajan opastuksessa.

Lähde mukaan työnantajakumppaniksi ja ota yhteyttä juuso.vuorinen@ideallearning.fi tai soita 0504828940, niin otamme yhteyttä!

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook