Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Ideal Learning Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.9.2023

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Learning Oy – Y-tunnus: 2438590-2
Iidesranta 20 A 17, 33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteriasioista

Juuso Vuorinen, Ideal Learning Oy
Iidesranta 20 A 17, 33100 Tampere
+ 358 50 4828940
juuso.vuorinen@ideallearning.fi

3. Rekisterin nimi

Ideal Learning Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja alla oleviin käyttötarkoituksiin:

– Palveluiden toimittaminen

– Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen

-Liiketoiminnan, palveluiden suunnittelu ja kehittäminen

– Palveluiden suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (esimerkiksi uutiskirje) puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviestillä.

– Tarpeiden kartoittaminen lomakkeella ja muut vastaavat palautekyselyt

– Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi yllä mainittuja käyttötarkoituksia varten

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

– Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana/yhteistyökumppanina olevan yrityksen välisen sopimuksen täytäntöönpano tai 

– sopimuksen tekemistä vaadittavien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstäRekisterinpitäjällä on oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja muita suhteitaan

– Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu suoramarkkinoida palvelujaan nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktihenkilöille

– Rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen lainsäädäntöön perustuen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja liittyen nykyisiin sekä potentiaalisiin asiakas- ja yhteistyökumppaneiden päättäjiin ja yhteyshenkilöihin:

– Rekisteröidyn perustiedot: yrityksen edustajan/edustajien yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike/vastuualue)

– Palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet

– Tiedot, jotka liittyvät asiakkuuteen ja sopimuksiin (kuten kirjeenvaihto, muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot)

– Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, tapahtumiin osallistuminen, suoramarkkinoinnin kiellot sekä suostumukset.

– Sekä muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tiedot rekisteriin säännönmukaisesti itse rekisteröidyltä seuraavissa yhteyksissä:

– sopimuksen neuvotteleminen tai solmiminen

– palveluiden ja verkkosivuston käyttö

– yhteydenotto

– muun henkilökohtainen, sähköinen tai puhelinasiointi sekä osallistuessa tapahtumiin

Lisäksi voimme kerätä tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten

– yritysten verkkosivut

– kaupparekisteri

– muut julkiset ja yksityiset rekisterit

– muut vastaavat yritys- ja päättäjärekisterit

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain rajatulla joukolla työntekijöitä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan rekisterinpitäjän kirjallista ohjeistusta käsitellä tietoja ja tietosuojaa. Rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

– tarkistaa mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia tietojen poistamista ja oikaisua. Nämä pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle (kohdassa 2).

– tietosuoja-asetuksen mukaisesti vastustaa tai pyytää hänen tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojen siirtoa sekä oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Ideal Learning Oy:n oppilas- ja hakijarekisteri Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.9.2023

1. Rekisterinpitäjä

Ideal Learning Oy – Y-tunnus: 2438590-2
Iidesranta 20 A 17, 33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteriasioista

Juuso Vuorinen, Ideal Learning Oy
Iidesranta 20 A 17, 33100 Tampere
+ 358 50 4828940
juuso.vuorinen@ideallearning.fi

3. Rekisterin nimi

Ideal Learning Oy:n oppilas- ja hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Ideal Learning Oy:n kurssihakemusten käsittelyyn ja muuhun koulutushakuprosessiin liittyvien asioiden hoitoon. Henkilötietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia koulutushaun kannalta tarpeellisia henkilötietoja hakijoista:

– Etu- ja sukunimi

– Yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero)

– Ansioluettelo tai vastaava

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältävien tietojen tietolähde on koulutukseen tai kurssille hakija.

7. Tietojen luovutukset

– Luovutamme henkilötietoja luvallasi työllistymisen edistämiseksi esim. esitellessämme sinut asiakasyrityksillemme sinulle sopivan työtehtävän tai koulutuspaikan löytämiseksi. 

– Työhallinto (TE-palvelut ja ELY-keskukset): Tietoja luovutetaan lakisääteisestä velvoitteesta ja laskuliitteiden mukana. 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain tietyillä työntekijöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan rekisterinpitäjän kirjallista ohjeistusta käsitellä tietoja ja tietosuojaa. Rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

– tarkistaa mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia tietojen poistamista ja oikaisua. Nämä pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle (kohdassa 2).

– tietosuoja-asetuksen mukaisesti vastustaa tai pyytää hänen tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojen siirtoa sekä oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook