Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Kasva pennusta sennuksi ja löydä työpaikka. Näytä ohjelmointi- ja testaushampaasi ja opi laatimaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä ohjelmistoja

Hae koulutukseen ja opi laatimaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä ohjelmistoja ja varmistamaan niiden laatu – uusi koulutus alkaa marraskuussa 2023.

Virtuaaliset infotilaisuudet koulutuksesta ovat 14.9.2023 klo 14.00 ja 22.9. klo 14.00. Tästä Zoom-linkistä mukaan: https://us02web.zoom.us/j/84808577873?pwd=WUhpdXc0MTRWUXdyZ0NpU2IwUE1NZz09

Linkkiä on hyvä painaa jo hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua, niin ehdit asentaa Zoom-sovelluksen. Ennakkokysymykset voi lähettää osoitteeseen training@ideallearning.fi. Infossa nähdään!

Onko sinulla asennetta lähteä tutkimaan, miten laaditaan toimivia, turvallisia ja ylläpidettäviä web-sovelluksia? Yhteistyöyrityksemme etsivät fiksuja ohjelmistokehittäjiä ja testiautomaatioasiantuntijoita. Viljalti henkilökohtaista ohjausta sisältävään Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-palvelujen, Ideal Learning Oy:n ja kumppaniyritysten kuten Avanion, Sympan, Abakon, A-SETin ja Toyme Labin järjestämään koulutuksen valitaan 12 opiskelijaa. 

Haettavat ja vielä päivittyvät työnkuvat löydät täältä. Huomaa, että yrityksiä ja rooleja on mainittujen lisäksi muitakin. Voit myös ehdottaa itse löytämääsi yrityskumppania mukaan ohjelmaan. Huomaa, että rooleista löytyy mm. seuraavia:

 • Full stack -kehittäjä
 • Front end -kehittäjä
 • Järjestelmän määrittelijä asiakasrajapintaan
 • Testiautomaatioasiantuntija
 • Power BI -asiantuntija

Koulutuksen perusjakson tavoite on oppia verkkosovelluksen laatimisessa tarvittavat työkalut ja ohjelmoimaan verkkosovellus. Tämän jälkeen keskitytään erikoistumisjaksolla ohjelmoimaan joko käyttöliittymäosia (frontend), palvelinosia (backend) tai molempia (full stack), perehdytään ohjelmistojen testaukseen tai muihin soveltuviin aiheisiin.

Vaikka koulutus sisältääkin paljon käytännönläheistä tekemistä oppimisen tueksi, koulutusohjelman punainen lanka on ymmärtää ohjelmistokehityksen lainalaisuudet web-ohjelmoinnin näkökulmasta, jotta oppiminen voisi jatkua harjoittelussa ja sen jälkeenkin.

Haluatko ymmärtää miksi React-ohjelmointi näyttää siltä, miltä se näyttää? Haluatko ymmärtää, miksi asynkroninen ohjelmointimalli sopii yhtäältä tiettyyn asiaan, mutta on väärä vaihtoehto jossain toisessa tapauksessa? Mitä eroa on Reactilla, Angularilla ja Vuella? Miten asynkroninen ja synkroninen toteutus eroavat palvelimissa ja miksi ero on tärkeää ymmärtää? Miksi funktioiden nimeäminen on tärkeää ja miksi funktioiden määrittely kaikilla argumentin arvoilla on tärkeää? Mitä tarkoittaa pysyvyysmallin valinta ja miten se vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan?

Koulutuksen kohderyhmä ovat hyvin motivoituneet ja ohjelmointitaitoiset pääasiassa Pirkanmaan alueen TE-palveluiden asiakkaat, jotka tarvitsevat koulutusta ja soveltuvat alalle. Tulevat työnantajat arvostavat niin töissä, koulussa kuin harrastuksissakin hankittuja ohjelmointitaitoja. Koulutus sopii erinomaisesti niin jo työelämää nähneille kuin vastavalmistuneillekin. Tämän lisäksi koulutus istuu myös alaa vaihtaville, jotka taitavat ohjelmoinnin perusteet.

Koulutusohjelman sisältö

Kolmiosainen 7 kuukauden koulutus sisältää noin 60 teoriapäivää kahdessa jaksossa. Ensin opiskelemme noin 40 päivän web-ohjelmoinnin perusjakson, jota seuraa noin 20 päivän erikoistumisjakso (frontend, backend, full stack, testaus tai muu soveltuva osaaminen). Perusjakson opetuksessa on noin 24 opettajavetoista lähiopetuspäivää verkkoympäristössä modernein verkko-opetusvälinein ja 16 itsenäisempää etäopiskelupäivää. Myös etäopiskelupäivinä on mahdollista saada opettajalta apua, mutta pääsääntöisesti ohjelmointiharjoitukset kannattaa pyrkiä tekemään itsenäisesti. Erikoistumisjakso on itsenäisempää tekemistä ja tässä käytämme hyväksi Udemy-oppimisympäristöä ja muuta soveltuvaa oppimateriaalia. Opettaja on oppilaiden käytössä ja apua on mahdollista saada päivittäin koko erikoistumisjakson ajan. 

Tämän jälkeen harjoittelemme 80 päivää yhteistyöyrityksessä. Teoriajakson pienempien harjoitusten lomassa rakennamme osoitteesta https://quiztools.azurewebsites.net löytyvän sovelluksen kaltaisen web-sovelluksen. Tarkempaa tietoja perusjakson tekemisestä löydät tältä videolta

40 päivän perusjakson sisältö on kaikille sama, mutta erikoistumisjakson aikana on mahdollisuus perehtyä yrityskohtaiseen erikoistumisteemaan ja syventää tiettyjen aiheiden tietoja ja taitoja. Erikoistumisjakson sisällöt valitaan yhdessä opiskelijan ja yhteistyöyrityksen kanssa.

Työharjoittelussa oppiminen jatkuu, syvenee ja sulautuu vaiheittain työpaikan web-sovellusten tekemiseen liittyviin hyviin käytäntöihin, ohjelmistokehityksen yrityskohtaisiin prosesseihin ja muihin työelämän vaatimuksiin.


Perusjakso, n. 40 päivää (2 kk)

Perusjakson aikana selvitämme REST-pohjaisen web-sovelluksen laatimiseen liittyvät suunnitteluongelmat ja niiden tyypilliset ratkaisut. Esimerkkiteknologioina käytämme käyttöliittymän osalta Reactia, palvelimen osalta Expressiä ja pysyvyyden osalta postgreSQL palvelinta. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita, jotka liitetään luentojen aikana tietojenkäsittelyn ja ohjelmistotyön yleisempään viitekehykseen:

 • JavaScript REST taustajärjestelmä nodejs -toteutuksena,
 • JavaScript -pohjainen käyttöliittymä React-kirjastolla ja Redux/Hook tilanhallintamekanismilla,
 • HTML-kieli ja tyylien määrittelyn idea CSS-tiedostoilla,
 • funktionaalisen ajattelun perusteet (pohjatiedoksi Reduxille, funktionaaliselle Reactille ja Hookeille),
 • SQL -pohjainen tietokanta ja tietokannan suunnittelu vaatimusten mukaan,
 • järjestelmän tarkastelu komponenttipohjaisena kokonaisuutena,
 • ohjelmistotuotanto prosessina suunnittelusta ylläpitovaiheeseen sekä
 • verkkopohjaisen järjestelmän tietoturva.

 

Erikoistumisjakso, n. 20 päivää (1kk) 

Frontendiin perehtyvä voi laatia sovellukseen käyttöliittymään liittyvää lisätoiminnallisuutta valituilla työkaluilla, taustapalvelimiin keskittyvä voi tehdä koko palvelimen expressin (node.js) sijaan vaikkapa .NET työkaluin Entity Frameworkilla (.NET), Laravelilla (PHP) tai vaikkapa Djangolla (Python) ja testaukseen keskittyvä voi laatia sovellukseen järjestelmätestejä vaikkapa Robot Frameworkilla tai Cypressillä. Erikoistumisjakson opinnot, painotukset ja käytettävät teknologiat määritellään tiiviissä yhteistyössä yhteistyöyrityksen kanssa.

Koulutettavilla on käytössään monipuolisia kursseja sisältävä Udemy -verkko-oppimisympäristö erikoistumisjakson tarpeisiin. Sen avulla osaamista voidaan syventää yhteystyöyrityksen ja koulutettavan tarpeiden mukaan tarvittaessa erikoistumisjakson päätyttyä työharjoittelun aikana. Opettaja on tavoitettavissa ja apua voi saada myös tämän itsenäisemmän opiskelujakson aikana päivittäin.


Käytetyt ohjelmointikielet

Opetus on luonteeltaan kieliriippumatonta ja ohjelmointikielenä käytämme teoriaosan perusjakson aikana JavaScriptiä. Työharjoittelussa ja erikoistumisjaksolla käytämme työnantajan järjestelmissään käyttämiä ohjelmointityökaluja- ja kieliä. Suurin osa harjoittelijoistamme työskentelee harjoittelupaikassaan Java- tai TypeScriptillä (keväällä 2023 75%)  ja loput käyttävät yleensä kieliä C#, Java tai PHP.


Henkilökohtainen palaute ja oppimisen ohjaaminen

Kurssin teoriaosan aikana saat opettajalta jatkuvaa ohjausta ja palautetta ohjelmointitaitosi nykytilasta ja kehittymisestä. Jokaiselle oppilaalle räätälöidään oma oppimissuunnitelma painotuksineen.

Koulutus on ohjelmistosuunnittelun perusperiaatteiden ja hyvien käytäntöjen osalta laaja-alaista, joten opit taitoja, joita voit hyödyntää myös muissa kuin full stack -ohjelmointiin liittyvissä ohjelmistosuunnittelutehtävissä. Siksi kurssi sopii erinomaisesti myös ohjelmointitaitoisille alanvaihtajille. Toisaalta koulutus keskittyy verkko-ohjelmoinnin erityispiirteisiin, koska se johtaa todennäköisimmin työpaikan löytymiseen kurssin jälkeen.

Pidämme huolen siitä, että lisäopetusta kaipaavat voivat tehdä perusharjoitukset hyvin ja annamme taitavammille oppilaille heidän tasonsa mukaisia lisäharjoituksia, jotka nekin käymme yhdessä läpi.


Koodiklinikka

Tuemme oppilaita ja harjoittelupaikkoja myös Koodiklinikan muodossa. Koodiklinikka on koko kurssin yhteinen kokoontumispäivä työharjoittelun aikana, jossa jokainen opiskelija esittää työharjoittelussa tehdyn ohjelmistoratkaisun tai muuta toimenkuvaan liittyvää. Koodiklinikka on erinomainen tilaisuus nähdä mitä muut ovat tehneet ja saada hyvä näkemys alan työtehtävistä ja siitä, miten monipuolinen työ ohjelmistosuunnittelu on. Koodiklinikka on tärkeä päivä niin opettajille, oppilaille kuin tuleville työnantajillekin.


Kurssille ja pääsykokeeseen valmistautuminen

Hyvää valmistautumista kurssille on JavaScript-kielen opiskelu. Pääsykokeen tekevät kaikki haastatteluun kutsuttavat. Kurssin pääsykokeen ohjelmointitehtävät voit ratkoa millä tahansa ohjelmointikielellä tai pseudokoodaten. Täältä löydät lisävinkkejä kurssin kannalta oleellisista JavaScript-taidoista.


Millaisia aiemmilta kurssilta valmistuneet ovat?

Mukavia ja fiksuja tyyppejä, kuten

Seppo: Ideal Learningin opit kantavat vielä vuosienkin päästä  (2014-2015 kurssi)
Rami: Sofia Digital sai erinomaisen työntekijän ja Rami erinomaisen työpaikan (2018-2019 kurssi)
Janne: Opiskelu kantaa hedelmää vuodesta toiseen (2020-2021)
Amon: Kun ohjelmistojen suunnittelusta tulee uusi ammatti  (2021-2022 kurssi)


Opetus käytännössä

Opetuksen perusjaksolla etenemme helpoista tehtävistä vaativampiin. Toisinaan teemme eri teemoihin liittyviä ohjelmointiharjoituksia. Toisinaan edistämme sovellustamme. Kurssi etenee niin, että pienharjoituksissa opettelemme asioita yksityiskohtaisemmin ja sovellamme oppimaamme sovellukseemme. Kurssin aikana laatimamme sovelluksen löydät täältä. http://quiztools.azurewebsites.net/.


Opetuksen laatu ja opetuskieli

Opetuksen laatu on arvioitu vuodesta toiseen erinomaiseksi niin oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksenkin kuin opettajien ammattitaidonkin osalta. Opetamme suomeksi, mutta dokumentaatio on pääosin englanninkielistä, joten suomen kielen taito ei ole ehdoton edellytys kurssille hakiessa ja osassa kumppaniyrityksiä työkielenä on englanti. This is an example of how we instruct in English. Opetuksen lähipäivät opetetaan muutamaa läsnäolopäivää lukuun ottamatta modernein etäopetusvälinein reaaliaikaisena etäopetuksena, joten osallistua voit mistä vain.


Opettajien linkedin-profiilit löydät täältä

KTM Juuso Vuorinen
TkL Tino Pyssysalo

Miten hakeutua kurssille?

1. Jätä hakemus TE-palveluihin täältä

Voit hakea full stack -kehittäjän RekryKoulutukseen, jos olet työttömänä tai työttömyysuhan alaisena. Varmista, että työnhakusi TE-palveluissa on voimassa.

Esivalinta koulutukseen tehdään TE-toimiston hakemuksen perusteella, joten perustele hakemuksesi hyvin. 

Koulutusnumero on 715957.

2. Lähetä CV osoitteeseen training@ideallearning.fi

Kerro itsestäsi ja osaamisestasi meille. Hakemus kannattaa laittaa ripeästi liikkeelle, sillä näin pystymme varmistamaan mahdollisimman sujuvan hakuprosessin. 

Kurssille hyväksymistä edeltää pääsykoe ja haastatteluja. Kurssille hyväksyminen tapahtuu sen jälkeen kun, TE-toimisto, yhteistyöyritys, kouluttaja ja oppilas ovat yhdessä päättäneet kurssin aloittamisesta. Lopullisesta valinnasta ohjelmaan päättää rekrytoiva yritys.
 

Lisätietoja ohjelmointivalmiuksien kehittämisen osalta löydät täältä: Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2023 Full Stack -RekryKoulutukseen hakevalle

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook