Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Full stack -RekryKoulutuksen yritykset ja haettavat roolit

Tältä sivulta löydät syksyn 2023 Full stack -kehittäjän RekryKoulutuksen tulevat työpaikat. 

Abako Oy

Abako on tamperelainen tiedonhallintapalveluja tarjoava yritys, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä asiakkaan ainutlaatuisia liiketoimintaprosesseja hyödyntäviä tietojärjestelmiä. Abakon palvelut rakennetaan Abakon oman graafipohjaiseen tietomalliin perustuvalla Stato-alustalla, jonka avulla voidaan helposti laatia koko sovelluksen runko, joka sisältää niin front- kuin backendinkin. Nerokas alustatuote helpottaa uusien tietojärjestelmien laatimisessa muun muassa vähentäen tuotekehitykseen kuluvaa aikaa. Abakolla mahdollisia rooleja ovat:

Frontend-kehittäjä

Frontend-kehittäjältä edellytetään hyvää HTML- ja CSS -perusosaamista sekä REST-tyyppisten palveluiden rakenteen hyvää ymmärrystä. Abakon työkalut luovat automaattisesti sovelluksen rungon, jota muokataan käyttöliittymän osalta tarpeen mukaan. Käyttöliittymän sisältämä tieto syntyy niin ikään sovellusrungon avustamana. 

Kurssin aikana on hyvä mahdollisuus saavuttaa perustason frontend -kehittäjän taidot ja hioa niitä erikoistumisjakson aikana Abakon tarpeiden mukaan ja näyttää kynnet työharjoittelussa.

Backend-kehittäjä/Stato-taustajärjestelmän kehittäjä

Stato taustajärjestelmän kehitystyössä uurastavalle kokeneemmalle ja abstraktioita pelkäämättömälle konkarille on paikka backend-kehittäjän ja koko järjestelmän kehittäjän roolissa. Stato-työkalu perustuu erinomaiseen graafipohjaiseen tietomalliin ja Actor-pohjaiseen ohjelmointimalliin, jonka avulla taustajärjestelmä kykenee luomaan uusia sovellusrunkoja ja sovellusten sisäisiä viestintäkanavia pienellä vaivalla. Ratkaisu mahdollistaa tehokkaat ja tuottavat ratkaisut Abakon asiakkaille. Tähän rooliin hakijalla on hyvä olla perusymmärrys järjestelmäkokonaisuuksista, mutta tältäkin osin voidaan kurssin erikoistumisjakson aikana perehtyä taustajärjestelmien problematiikkaan ja mahdollisesti tutkia joko Abakon omaa tai vastaavaa järjestelmää ja siihen liittyviä teknologioita. Arkkitehtitason osaamista ei edellytetä, mutta roolin haastavuutta ei voitane liikaa korostaa. 

DevOps-henkinen järjestelmäylläpitäjä

Luotettavat järjestelmät edellyttävät luotettavia taustajärjestelmiä. Web-sovellusten tarpeita ymmärtävä ja Linux-käyttöjärjestelmää tunteva DevOps-henkinen kandidaatti voi hyvinkin löytää paikkansa Abakon konehuoneesta. Linux-gurua ei haeta, mutta hyvää perusymmärrystä taustajärjestelmien merkityksestä web-sovellusten ajoympäristönä on hyvä olla. Kurssin perusjakson jälkeen ja jossain määrin myös sen aikana tähän rooliin hakevalla on mahdollisuus suuntautua järjestelmäylläpitäjän rooliin liittyvien taitojen kehittämiseen. Erikoistumisjakson aikana on hyvä mahdollisuus lähteä tutkimaan DevOpsia ja perehtyä tarkemmin käytettyihin järjestelmäteknologioihin, kuten Linux-käyttöjärjestelmään.

Asiakaspalveluhenkinen yhteyshenkilö määrittelemään järjestelmien ominaisuuksia asiakkaiden kanssa

Abako on olemassa asiakkaitaan varten ja etsii myös asiakaspalveluhenkistä asiantuntijaa määrittelemään asiakkaiden tarpeita ja muuttamaan niitä selkokielisiksi mutta teknisemmiksi vaatimuksiksi. ominaisuuksia. Asiantuntija tulisi toiminaan Abakon ja asiakkaan yhteistyökanavana sovittaen asiakkaan tarpeet ja Abakon palvelut mahdollisimman hyvin yhteen. Hyvä ymmärrys web-sovelluksista ja sovelluskehitysprosessista auttaa tässä roolissa. Kurssin perusjakson jälkeen ja jossain määrin myös sen aikana tähän rooliin hakevalla on mahdollisuus suuntautua mm. vaatimusmäärittelyyn liittyvien taitojen kehittämiseen.

Abako tarjoaa erinomaisia työpaikkoja niille, jotka haluavat nähdä, miten rakennetaan aikaa kestäviä ja lisäarvoa tuottavia alustatuotteita ja näihin liittyviä palveluja tiedonhallinnan tarpeisiin.

www.abako.fi

A-SET Oy

A-SET Oy on Power BI:llä asiakkaan datasta lisäarvoa tuottava ohjelmisto- ja konsultointitalo, joka etsii suomea hyvin osaavaa asiakaspalveluhenkistä ja perusohjelmointitaitoista myyvää teknistä asiantuntijaa. 

Python taitoinen Power BI-kehittäjä ja myyntitaitoinen konsultti samassa persoonassa

Rooli sisältää vaihtelevasti tehtäviä teknisestä myynnistä, asiakastarpeiden määrittelystä asiakkaan kanssa, kuin itse toteutuksestakin vastaamista. Toteutusten vaiheet vaihtelevat Power BI -raporttien visualisoinnista aina API-integraatioihin Python- ohjelmointikielellä Pandas kirjaston avulla.

Kurssin perusjakson jälkeen ja jossain määrin myös sen aikana tähän rooliin hakevalla on mahdollisuus suuntautua A-SET:n käyttämiin työkaluihin: M- ja DAX-ohjelmointikieliin sekä itse Power BI- työkaluun, unohtamatta integraatioihin tarvittavaa Python -kieltä.

Tässä on paikka monipuoliselle henkilölle, jonka persoonasta löytyy niin teknistä vääntöä kuin hyvää myyntisilmääkin.

www.aset.fi

Avanio Oy

Avanio on moderni ohjelmistokehityspalveluja tarjoava yritys, joka on kasvanut vauhdikkaasti viime vuosien aikana. Vauhti ei ole juurikaan hidastumassa ja siksipä Avanio etsii niin full stack -ohjelmistokehittäjiä web-kehitysprojekteihin kuin automaatiotestauksesta kiinnostuneita testausasiantuntijoitakin web-sovelluksia testaamaan. Avaniolla mahdollisia rooleja ovat:

Full stack -kehittäjä

Avanion teknologiat määräytyvät aina projektin mukaan, mutta C#, Nodejs, React ja relaatiotietokantojen perusymmärrys luovat hyvän pohjan toimia Avanion projekteissa full stack -kehittäjänä. Hyvät perusohjelmointitaidot tuovat varmuutta tekemiseen ja kurssin teoriaosuuden aikana näitä voidaan kehittää mm. mallisovellusta laadittaessa edelleen, niin pitkälle kuin oppilas on valmis menemään. Teoriaosuuden päättyessä ja siirryttäessä Avanion projekteihin, taitojaan pääsee koeponnistamaan oikeassa työympäristössä.  

Ohjelmistotestaaja/testausautomaatioasiantuntija

Testaajan roolin osalta odotetaan testauksen perusfilosofian ymmärrystä ja nykyaikaisten testaustyökalujen alustavaa hallintaa. Erityisesti automaatiotestaustyökalujen kuten Robot Frameworkin tai vastaavan osaamisesta on hyötyä. Testaustyökaluihin tutustutaan kurssin perusjaksolla ja niihin on hyvä mahdollisuus syventyä paremmin kurssin erikoistumisjaksolla.

Python-kieli on hyvä hallita perustasolla, sillä testien räätälöinti hoituu parhaiten Pythonilla. Pythoniin pääsee tutustumaan kurssin erikoistumisjakson aikana, jos Python-osaamista ei ole tai taidot ovat päässeet ruostumaan.  

Avaniolla kasvetaan mukavien kollegoiden kanssa ohjelmistokehityksen ammattilaisiksi. Avanio on tunnettu tehokkaasta ja mukavasta tavastaan perehdyttää kurssilaisia web-ohjelmoinnin maailmaan. Avanion työntekijät saavat hyvin vapaasti tehdä erilaisia sertifikaatteja – esimerkkinä Microsoftin arvostetut pilvipalveluihn liittyvät sertifikaatit.

www.avanio.fi 

Toyme Lab Oy

Toymelab on yli kahden vuosikymmenen Tampereella toiminut ohjelmistotalo, joka hakee uusia tekijöitä omaa ydintuotettaan kehittämään. Mahdollisia rooleja Softlandialla Toyme Labilla ovat:

Full stack -kehittäjä

Nyt Toyme Lab hakee full stack -ohjelmoijaa.  Aiemmat tiedot ja taidot Java-palvelimista, relaatiokantaan perustuvista tietomalleista, JSP-teknologiasta ja JavaEE ympäristöstä ovat hakijalle eduksi, mutta niihin ehtii tutustua myös kurssin erikoistumisjakson ja harjoittelun aikana.

Linux osaaminen on plussaa, mutta kehitysympäristöjä käytetään myös Windows-työasemilla. Uusille asioille utelias, ohjelmointitaitoinen tekijä, joka käy kurssin teoriaosuuden huolella läpi ja lähtee tutkimaan mainittuja teknologioita harjoittelun lähestyessä, on tähän paikkaan vallan mainio työllistyjäkandidaatti.    

Tässä on siis hyvä paikka hakijalle, joka haluaa nähdä, miten Java-ympäristössä laaditaan aikaa kestäviä, tyyppiturvalliseen ohjelmointikieleen perustuvia, ohjelmistotuotteita. Roolissa pääsee kiinni ammattimaiseen tuotekehitykseen tiiviine julkaisusykleineen ammattitaitoisen ohjelmistoarkkitehdin ohjauksessa.  

www.toymelab.com

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook