Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Ilmainen React-työpaja – rakennetaan nelilaskin funktionaalisin React-komponentein

Laaditaan yhdessä nelilaskin-ohjelma funktionaalisin React-komponentein ja keskustellaan ratkaisun hyvistä ja huonoista puolista 6.4.2020 klo 10-12. Opettaja selittää jokaisen koodirivin ja mitä milläkin rivillä ajatellaan ja miksi rivi kirjoitetaan. Voit seurata, miten ohjelma muodostuu tai osallistua aktiivisemmin ja kommentoida ja kysyä tekemisen aikana. Oppimistavoitteiden osalta työpaja seurailee tämän kurssin sisältöä: https://www.ideallearning.fi/index.php/kurssit/8-kurssit/80-johdatus-funktionaaliseen-react-ohjelmointiin-2 Nauhoitamme opetustuokion ja laitamme videon julkisesti […]