Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2023 Full Stack -RekryKoulutukseen hakevalle

Miten voisi parhaiten valmistautua  marraskuussa 2023 alkavaan full stack -kehittäjän RekryKoulutukseen? Hyvät pohjatiedot perusohjelmoinnista ennustavat hyvää menestystä kurssilla ja osa 2022 kurssin opiskelijoista tutkikin JavaScript-kieltä tosissaan, jo ennen kurssin alkua, vaikka varsin hyvin kieleen pääsivät sisään teoriaosuuden aikana myös jotain toista ohjelmointikieltä hallinneet opiskelijat. Miten siis voisi parhaiten valmistautua kurssille hakemiseen ja erityisesti millaiset taidot auttavat […]