Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Keskustelut ohjelmistojen loppuasiakkaiden kanssa ovat tärkeä osa ohjelmistosuunnittelun opetuksen kehittämistä

KTM Juuso Vuorinen ja KTK, KLT Teemu Suoniemi pohtivat ohjelmistosuunnittelun mysteerejä. ”Ohjelmistosuunnittelun opetus on liikkuva maali ja siksi on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua ohjelmistoja käyttävien yritysten ja heidän henkilöstönsä kanssa. Oppilailta ja oppilaita työllistävistä yrityksistä saamme jatkuvaa palautetta niin sisällöistä kuin opetuksestakin, mutta muu tieto ohjelmistosuunnittelun opetuksen kehittämiseksi saadaan keskusteluissa ohjelmistojen loppukäyttäjien kanssa”, sanoo 20 […]