Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

2D Indie-pelin tekeminen Androidilla

Tavoite
Oppia laatimaan kaksiulotteisia Indie-peliohjelmia Androidin Dalvik-pohjaisilla työkaluilla eli käytännössä Androidin javan kaltaisella ohjelmointikielellä. 

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ohjelmoivat sujuvasti Javalla tai/ja C++:lla, mutta jotka eivät vielä tunne 2D-peliohjelmointia Android-ympäristössä.

Kurssin sisältö
Päivä 1

 • Android kehitystyökalut Android-pelin tekemisen näkökulmasta
  • SDK/NDK
  • Eclipse IDE
  • ADB
  • LogCat
  • Debuggaus laitteessa ja emulaattorissa
  • Resurssit
  • Grafiikan ja äänen lisääminen peliin
  • Lokalisointi
 • Android-laitteiden ominaisuudet Android-pelin tekemisen näkökulmasta
  • CPU
  • Muisti
  • Näyttö
  • Laitteistokiihdytys
  • Sensorit
  • Muut laitteet
  • Bluetooth ja WiFi
  • Mihin nykylaitteet pystyvät
  • Mille laitteelle peli tulisi kirjoittaa ja miksi
 • Android-peruskäsitteet Android-pelin tekemisen näkökulmasta
  • Activity
  • Content Provider
  • Service
  • Intent
  • Broadcast
  • Notification

Päivä 2

 • Pelimaailman mallintaminen
  • Oliomallin laatiminen
  • Pelitilan pysyvyysvaatimukset ja niiden toteuttaminen
 • Pelin älykkyys
  • Yksinkertaisen tekoälyn lisääminen peliin
  • Törmäysten käsittely
 • Oikean grafiikkarajapinnan valinta peliin
  • View
  • SurfaceView
  • Piirtopinnan hallinta
  • Orientaation valinta
 • Animaatioiden käyttäminen pelissä
 • Käyttäjän syötteiden käsittely
  • Kosketustapahtumien käsittely
  • Näppäintapahtumien käsittely
  • Sensoritapahtumat
  • Muiden tapahtumien käsittely

Päivä 3

 • Peliluupin pyörittäminen
  • Android aktiviteetin tilakone
  • Säikeiden käyttö ja oikean säikeistysstrategian valinta
  • Resurssien jakaminen säikeiden kesken
  • Ajastukset
  • Satunnaisuus
  • Pelimaailman tilan muuttaminen
  • Pelimaailman piirtäminen
  • Äänimaailman toteuttaminen peliin
   • Androidin äänentoistorajapinnat ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö
  • Android-laitteen suorituskyvyn optimointi Java-ympäristössä
  • LibGDX ja Unity Android-pelin tekemisen näkökulmasta
   • Lyhyt johdatus mahdollisuuksiin käyttää kolmannen osapuolen kirjastoja ja työkaluja Android-pelien tekemiseen
  • Google Play Services –palvelut pelintekijän näkökulmasta
  • Pelin julkaiseminen Google Play -kaupassa

Kurssin kesto
3 päivää

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Android kehittämisen perustaidot

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook