Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Funktionaalista ohjelmointia hauskasti Haskellilla – Pitkyn asiallinen iltapala 26.9.2018

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky järjestää ilmaisen asiallinen iltapala -tapahtuman  teemalla ”Hauskasti Haskellilla” Tampereella 26.9.2018 osoitteessa Lielahtikeskus, kirjasto (2. krs) neuvottelutila Sarastus 26.9.2018. Lielahtikeskukseen löydät näin: https://lielahtikeskus.fi/kulkuyhteydet/.

Kahvin ja pikkupurtavan ääressä käymme läpi puhtaan funktionaalisen Haskell-kielen peruskäsitteitä ja näemme, miltä puhtaan funktionaalinen koodi näyttää ja erityisesti, miten se toimii. Samalla opimme parhaat käytännöt Haskell-kielen opettelemiseksi. Koska olemme uteliaita, muutamien lisäksi pyöritämme runsaasti oikeaa Haskell-koodia ja ja selvitämme, miten Haskellia ja funktionaalista ohjelmointia ylipäänsä voisi olla hyvä opiskella.  

Miksi Haskell? Haskell on paras kieli funktionaalisen ohjelmoinnin ideoiden ymmärtämiseksi. Asia ei ole ihan vähäpätöinen, sillä esim. C# ohjelmointikielen versioihin on jatkuvasti lisätty uusia funktionaalisista ohjelmointikielistä tuttuja ominaisuuksia – viimeisenä näistä ns. hahmonsovitus eli pattern matching, joka on Haskellista tuttu ominaisuus. Haskellista tuttuja ominaisuuksia tulee koko ajan lisää myös Java-ohjelmointikieleen. Kun opit jonkin verran Haskell-kieltä, hahmotat muihin kieliin juurtuvat funktionaalisen kielen ominaisuudet vaivatta. 

Käymmä läpi muutamia funktionaalisen ohjelmoinnin suunnittelumalleja (design pattern) niin, että selitämme ohjelmakoodin toiminnan ja funktioden määrittelyn rivi riviltä. Pitäydymme esimerkeissä, jotka ovat arkijärjellä ymmärrettävissä, sillä tavoitteenamme ei ole piilottaa ohjelman logiikkaa liian tiiviiseen syntaksiin, vaan tutustuminen funktionaalisen ohjelmointimalliin. Keskusteluun johdattelee Juuso Vuorinen Ideal learning Oy:stä. Selma-koiran toiveesta myös monadin ja kanaherkun erot selvitetään!

Paikka ja kellonaika vielä tarkentuvat, joten seuraa Pitkyn tiedotusta ja ilmoittautumisen auetessa ilmoittaudu mukaan Pitkyn sivuilla.


Selma-koiraa kiinnostaa funktionaalisessa ohjelmoinnissa se, mikä erottaa monadin
kanaherkusta. Pyrimme vastaamaan myös Selma-koiran visaisiin kysymyksiin.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook