Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Racket-ohjelmoinnin perusteet

Tavoite

 • Oppia laatimaan yksinkertaisia ohjelmia Racket-ohjelmointikielellä
 • Tunnistaa imperatiivisen ja funktionaalisen ohjelmoinnin ero ja ymmärtää molempien hyvät ja huonot puolet
  • Vertaillaan imperatiivisiin kieliin, kuten Java ja C
 • Ymmärtää mitä ovat sivuvaikutukset ja miten ne liittyvät Racket –ohjelmointiin
  • Missä Racket on hyvä ja millaisissa tilanteissa imperatiivinen kieli voi olla hyvä
 • Tunnistaa ohjelmoinnin peruskäsitteet ja nähdä miltä ne näyttävät Racket-kielessä
 • Saada tuntumaa Racket-kielen syntaksiin pieniä harjoituksia tekemällä
 • Oppia hahmottamaan kaikissa ohjelmointikielissä toistuvat peruskäsitteet

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka haluavat lisätä ymmärrystään ohjelmoinnin peruskäsitteistä

Kurssin sisältö

 • Funktionaalisen ohjelmoinnin ja imperatiivisen ohjelmoinnin erot ja yhtäläisyydet
 • Lausekkeet, muuttujat, määrittelyt
 • Koodin haarautuminen, boolen logiikka
 • Funktiot
 • Perustietotyypit, merkkinojot, kuvat, listat
 • Rekursio ja silmukat

Kurssin kesto
1 päivä

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia

Esitiedot
Tietokoneen hyvät käyttötaidot

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook