Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Klassinen vai RekryKoulutus – mikä sopii minulle?

Saimme 30.8.2021 14-15.30 pitämämme lähes nelikymmenpäisen Full stack -kurssi -infon tiimoilta kysymyksen, johon vastaamme tässä. Iso kiitos kaikille infoon osallistujille! Neljättä vuotta peräjälkeen alkava ajaton, mutta ajan hengen mukainen klassikkokoulutuksemme tuntuu kiinnostavan vuodesta toiseen.

Kysymys kuuluu: ”Mitä eroa on oppilaan näkökulmasta osallistua joko Ideal Learning Oy:n Full stack -kurssille verrattuna erittäin suosittuihin RekryKoulutuksiin, joita tekin ilmeisesti tarjoatte?”

Tarjoamme asiakkaillemme niin perinteisiä yrityskoulutuksia, RekryKoulutuksia kuin pitkäkestoisempiakin koulutuksia. RekryKoulutusten ja klassisten pitkäkestoisempien koulutusten, kuten 8 kk Full stack -koulutuksen, eroja voi tutkia alla olevasta yhteenvedosta, jossa otetaan kantaa työllistymiseen, opittaviin taitoihin, oppimisen ohjaamiseen, oppimisen seurantaan ja vertaistukeen.


Työllistyminen kurssin jälkeen

Ideal Learning Oy:n Full stack

Ideal Learning Oy:n Full stack -koulutustenjälkeen 80% on töissä 3 kuukautta koulutuksen päättymisestä 4 vuoden seurannassa (lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 8/2021)

RekryKoulutus

RekryKoulutusten jälkeen 80% on töissä koulutuksen jälkeen. (lähde: Pirkanmaan ELY-keskus 8/2021)

Opittavat taidot ja oppimistavoitteet

Ideal Learning Oy:n Full stack

Ideal Learning Oy:n kurssilla opitaan ohjelmistosuunnittelun peruskäsitteistöä ja jokaiselta ohjelmistosuunnittelijalta edellytettävät ohjelmoinnin perustekniikat. Oppimisen tavoitteena on varmistaa, että opiskelija saa hyvät valmiudet oppia lisää, ei niinkään yksittäisen teknologian oppiminen. Työllistyminen ei ole itse kurssin seuraus tai perustu yhden yrityksen nopeaan rekrytointitarpeeseen, vaan on seurausta oppilaan omien taitojen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja työmotivaation ja työn mielekkyyden löytämisestä. Työn mielekkyys ja motivaatio syntyy, kun oppilas pääsee kiinni alan käsitteistöön ja alkaa hahmottaa mahdollisuutensa alalla laajemmin.

RekryKoulutus

RekryKoulutuksissa keskitytään erityisesti työllistävän yrityksen tiettyyn teknologiaan tai yksittäiseen työkaluun. RekryKoulutus perustuu ”just-in-time” ajatukseen, jossa nopean työvoiman tarve ratkaistaan nopealla ja täsmällisellä koulutuksella. Koulutusmalli toimii erinomaisena perehdytyksenä tietyn työtehtävän ja työkalun saloihin ja usein johtaakin nopeaan työllistymiseen vähilläkin koulutuspäivillä. Tyypillisiä RekryKoulutusten aiheita ovat esim. Azure, AWS tai vaikkapa Google Cloud -teknologiat tai vaikkapa datan esittämiseen tarkoitetut työkalut Tableau ja PowerBI. Ideana on perehdyttää henkilö siihen nimenomaiseen teknologiaan ja niihin tuotteisiin, jota rekrytoiva yritys liiketoiminnassaan käyttää.

RekryKoulutuksen oppimistavoite liittyy välittömästi tehtäviin töihin. ”RekryKoulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan.” (lähde: https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/etsi-tyontekijaa/rekrykoulutus)

Oppimisen ohjaaminen koulutuksessa ja sen jälkeen

Ideal Learning Oy:n Full stack

Ideal Learning Oy:n kursseihin kuuluvat ohjelmoinnin pedagogiikkaan perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut taitokartoitukset kurssin alussa ja lopussa, joten opiskelija tietää, mitä hän ja jo osaa ja mitä kannattaa vielä harjoitella kun kurssi on ohi. Oppiminen ei lopu kurssin päättymiseen, vaan erään oppilaan sanoin ”siitä se vasta alkaa”. Taitavaksi ohjelmistosuunnittelijaksi ei valmistuta koskaan. Käsitteistöön harjaantuminen vie vuosia ja uuden tiedon hyödyntämistaidot ja yleisemmät käsitevalmiudet satavat sekä työntekijän että työnantajan laariin, varsinkin jos rooli vaihtuu. Jokainen kurssiltamme valmistunut lähtee työelämään sillä asenteella, että ”tästä tämä oppiminen vasta alkaa”.

RekryKoulutus

RekryKoulutus päättyy työllistymiseen, oppilaan yleisempien ohjelmistosuunnittelutaitojen kehittyminen ei ole koulutuksen tavoite, vaan perehdytyksen saaminen yrityksen tiettyyn teknologiaan ja nopea tuottavaan työhön siirtyminen. RekryKoulutuksia markkinoidaankin työnantajien suuntaan ”RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.” (lähde: https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/etsi-tyontekijaa/rekrykoulutus)

Asiantuntijaluentojen jälkeen RekryKoulutukseen osallistuvalla onkin erittäin hyvä valmius lähteä tekemään juuri tiettyä työtehtävää. Tämä on erinomainen juttu myös työntekijän kannalta – tiedetään heti, mitä aletaan tekemään, kun työkalut ovat koulutuspäiviltä tuttuja.

Oppimistavoitteiden seuranta

Ideal Learning Oy:n Full stack

Ideal Learning Oy:n kursseilla opiskelu ja oppiminen ei jää kurssin teoriaosuuteen ja työharjoitteluun, vaan opiskelija näkee saamistaan harjoitustehtäväarvioista ja työnharjoittelupalautteesta ne seikat, joita opiskella tulevaisuudessa lisää. Kurssi tukee erityisesti ohjelmistosuunnittelijan rooliin kasvamista yleisemmin, ei valmistautumista tietyn työkalun tai teknologian ”erikoisosaajaksi”.

RekryKoulutus

RekryKoulutuksissa seurannan kohteena on erityisesti työpaikan ja työympäristön jatkuvassa muutoksessa olevien työkalujen oppiminen – työkalujen oppiminen johtaa työpaikan saamiseen. RekryKoulutuksen ideologisena perusteena onkin ”teknologioiden jatkuva muutos ja yritysten tukeminen tässä jatkuvassa ja nopeassa muutoksessa”. Voidaan sanoa, että rekrytoituminen kertoo oppimistavoitteiden täyttymisestä.

Vertaistuki työharjoittelun aikana  

Ideal Learning Oy:n Full stack

Ideal Learning Oy:n Full stack -kurssiin kuuluvat Koodiklinikat kurssin työharjoitteluvaiheessa. Näiden aikana opiskelija näkee koko toimialan kirjon ja voi miettiä uraansa ja tulevaisuuttaan nähden laajemman kokonaisuuden toimialasta. Koodiklinikoilla ja yhteisissä illanvietoissa, jotka korona-aikana on pidetty etäkokoontumisina, on hauska kuulla muiden opiskelijoiden kokemuksista ja jakaa omiaan. Oppilaat etenevät yhtenä kurssina koko koulutuksen ajan, joten koulutus sopii henkilöille, jotka pitävät ryhmässä oppimisesta.

RekryKoulutus

RekryKoulutuksissa jokainen oppilas opiskelee yleensä ”omat” hänelle tarkkaan työpaikan teknologiaympäristön palvelevat  opiskelupäivänsä, minimissään 10 päivää esim. 8 kuukauden aikana. RekryKoulutuksessa harjoittelu aloitetaan yleensä heti ja yleensä asiantuntijaluentoina luennoidut koulutuspäivät käydään harjoittelun aikana.

Yhteenveto

Voitaneen siis sanoa, että klassinen koulutusmalli sopii RekryKoulutusta paremmin henkilölle, jolla on vielä alalta teoreettisempaakin opittavaa tai tietyt käsitteet ovat jääneet oman peruskoulutuksen (AMK, yliopisto jne.) aikana heikoiksi ja kaipaavat vahvistamista. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi alaa vaihtavat tai ohjelmointia harrastaneet, joilta puuttuu kokonaisnäkemys ohjelmistosuunnittelusta.

Full stack -kursseillamme on ollut myös oppilaita, jotka ovat tulleet hakemaan varmistusta omaan osaamiseensa, varsinkin arkkitehtuurisuunnittelun osalta. On ollut epävarmuutta omien ohjelmistosuunnitteluun liittyvien päätösten kuvitellusta kelpaamisesta työnantajille. Näihin epävarmuuksiin on saatu kurssilla varmuus ja polku kohti työllistymistä on avautunut. Kursseillamme käsitellään tarpeen mukaan myös ohjelmistosuunnittelun vaikeampia ongelmia ja uusia teemoja, kuten monisäikeisyyttä, yhteistoiminnallista moniajoa (co-operative multitasking), suorituskykyongelmia, yhden säikeen ratkaisuja ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna monisäikeisiin ratkaisuihin, funktionaalista ohjelmointia tuotantokäytössä olevien Haskell-ohjelmian avulla ja paljon muuta. Näitä ja monia muita teemoja arvostavat etenkin kokeneemmat hakijamme. Haastavammista jutuista voi lukea tekstejämme vaikkapa tästä: Functional programming matters to JS programmers, too ja tästä: Ma­te­maat­ti­sen ajat­te­lun ko­va ydin lois­taa käy­tän­nön oh­jel­moin­ti­töis­sä yhä kirk­kaam­min.

RekryKoulutus sopii taas paremmin henkilölle, jolla on jo tietyt perusvalmiudet ja valmius lähteä perehtymään tarkkaan rajattuun rooliin tarjoten työnantajalle ”valmiin paketin”. Usein RekryKoulutukseen hakevalta edellytetäänkin jo kokemusta alalta.

Lopuksi 

Molemmat koulutusmallit ovat erinomaisia ja tarjoavat niin hienoja oppimiskokemuksia kuin työllistymisiäkin. Fiksut työnantajat löytävät itse parhaat tapansa saada sopivalla asenteella, taidoilla ja motivaatiolla varustettu työntekijä ja fiksut opiskelijat löytävät itse parhaat tapansa löytää paikkansa työelämässä.

jk. Jos ala kiinnostaa, kannattaa lukea myös tämä artikkeli: Miten ohjelmistosuunnittelijan uran alkuun pääsee, miten töissä pysytään ja miten kehitytään eläkkeelle asti ja vielä sen jälkeenkin?

Tästä voit katsoa systeemityön erityisasiantuntijoille suunnatut koulutukset mol.fi palvelusta.

Tsemppiä pääsykokeisiin hakijoille, harjoittelupaikkoja tarjoaville yrityksille ja sienirikasta syksyä kaikille!

Selma-koira ja kumppanit

Selma-koira ei ole niin kiinnostunut erilaisista koulutusratkaisuista, vaan hän keskittyy syksyn oleellisimpaan.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook