Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

”The data indicates that functional languages are better than procedural languages”

ACM:n lokakuun 2017 julkaisu kertoo, että funktionaalinen ohjelmointi tuottaa paremman lopputuloksen kuin proseduraalinen ohjelmointi. Virheitä tehdään vähemmän, mikä johtaa siihen, että korjattavia bugeja jää koodiin niin ikään vähemmän. 

Tutkimusaineisto vakuuttaa niin leveydellään kuin syvyydelläänkin. Tutkimuksen aineistona on 728 GitHubissa olevan projektin lähdekoodi, yhteenä 63 miljoonaa riviä koodia 18 vuoden ajalta. 

Virheettömintä koodia kirjoitetaan Clojurella. Seuraavina tulevat Haskell ja Scala. Kolmikko on aivan omalla kymmenluvullaan. Tutkimuksen raportin voi lukea täältä.  

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook