Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Uusille urille – opiskele front-end, back-end tai full-stack -kehittäjäksi

Nyt on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus tähdätä ohjelmistosuunnittelijan uralle kokeneiden opettajien opastuksella!

{youtube}kvtZOGvT7P0|600|400|{/youtube}

Koulutuksen tavoite
Tavoitteenasi on oppia toteuttamaan nykyaikainen verkkopohjainen tietojärjestelmä mahdollisimman valmiista komponenteista joko taustajärjestelmäkehittäjän, käyttöliittymäkehittäjän tai molempien rooleissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä perusymmärrys modernin verkkopohjaisen taustajärjestelmä- ja käyttöliittymäsuunnittelun perusongelmista ja niiden ratkaisuista. Kurssilla opit itse havaitsemaan nykyaikaisiin järjestelmätoteutuksiin liittyvät teoreettiset suunnitteluongelmat ja niiden yleiset ratkaisut sekä ratkaisuihin soveltuvat työkalut. Teoreettinen viitekehys yhdistettynä vallitsevien käytäntöjen pohdintaan antaa sinulle hyvät valmiudet arvioida ja oppia nopeasti erilaisia toteutusteknologioita. Kannustamme sinua näkemään metsän puilta teknologiaviidakossa ja löytämään oikeat teknologiat oikeaan käyttötarpeeseen ja lopulta työllistymään alan tehtäviin.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on jonkin verran ohjelmointikokemusta tai muutoin ohjelmoinnin perusteet hyvin hallinnassa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille, mutta myös alemmalla koulutuksella on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Tyypilliset toimenkuvat koulutuksen jälkeen
Suurin osa oppilaistamme (n.60-70%) työllistyy kurssin jälkeen ohjelmistosuunnittelutehtäviin. Tämän lisäksi osa löytää paikkansa esimerkiksi tuoteomistajan, DevOps-tekijän tai UX-asiantuntijan rooleista riippuen omasta taustasta ja mielenkiinnon kohteista. Yleensä em. rooleissa on oleellista ymmärtää ohjelmistotuotannon prosessi ja saada kokemusta siitä, mitä ohjelmistojen tekeminen on ja miten tekeminen liittyy omaan vähemmän tekniseen rooliin.   

Koulutuksen rakenne
Koulutus toteutetaan ongelmalähtöisellä opetusmenetelmällä kokopäiväisenä monimuoto-opetuksena, joka koostuu noin neljän kuukauden lähiopetusjaksosta ja neljän kuukauden työssäoppimisjaksosta yrityksessä. Koska ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla, kurssilla tehdään paljon ohjelmointiharjoituksia teoriaopetuksen, työpajojen ja ryhmätöiden muodossa. Tavoitteena on laatia ja ymmärtää määritelmän mukainen tietojärjestelmä. Koulutuksen 4 kuukauden teoriaosuuteen sisältyy n. 45 lähiopiskelupäivää ja 35 etäopiskelupäivää.

Kurssin alussa tutustut toimivaan mallijärjestelmään ja järjestelmän perusvaatimuksiin. Tavoitteenasi on laatia itse samanlainen järjestelmä vaiheittain ja opiskellen taitoja, joita järjestelmän toteuttaminen edellyttää. Ennen työharjoittelua ratkot järjestelmän suunnitteluongelmia ja rakennat järjestelmää yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa.

Voit kurssin aikana suuntautua taustajärjestelmän kehittämiseen, käyttöliittymän kehittämiseen tai molempiin. Kurssin teoriaosuuden aikana tutustut kuitenkin sekä taustajärjestelmän että käyttöliittymän toteuttamiseen. Työharjoitteluun voit siirtyä neljännen kurssikuukauden aikana ja työharjoittelussa voit käyttää vapaasti myös muita kuin kurssilla opittuja taustajärjestelmä-, tietovarasto- tai käyttöliittymäteknologioita, esimerkiksi harjoittelupaikan suosimia teknologioita edellyttäen, että saat tähän harjoittelupaikasta tukea. Olet itse vastuussa harjoittelupaikan löytymisestä n. 4 kuukauden harjoittelujakson ajaksi, mutta koulutuksen tarjoajalta saa myös apua harjoittelupaikan hakemisessa. 

Koulutuksen teoriaosuuteen liittyvät teknologiat:

– Java ja JavaScript -ohjelmointi verkkopalvelun kehittäjän näkökulmasta
– Java -pohjainen REST taustajärjestelmä Spring-kirjastolla
– JavaScript -pohjainen käyttöliittymä React-kirjastolla
– HTML-kieli ja tyylien määrittely CSS-tiedostoilla
– SQL -pohjainen tietokanta ja tietokannan suunnittelu vaatimusten mukaan
– Järjestelmän tarkastelu komponenttipohjaisena kokonaisuutena
– Ohjelmistotuotanto prosessina suunnittelusta ylläpitovaiheeseen
– Verkkopohjaisen järjestelmän tietoturvaKuva 1. Koulutuksen rakenne lyhyesti. 

 


Kurssin ajankohta ja teoriaopetuksen koulutuspaikka
Koulutus alkaa 22.10.2018 ja päättyy 20.6.2019. Teoriaopetus järjestetään Tampereen keskustassa Lesti-luentosalissa osoitteessa Yliopistonkatu 38 (ns. Attilan kiinteistö). 

Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista eduista saat tietoa Koulutuslinjan puhelinpalvelusta 0295 020 702 (ma-to klo 8-17, pe klo 10-17) ja sähköpostitse koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Haku
Koulutukseen valitaan 14 henkilöä. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa http://www.te-palvelut.fi. Haku päättyy 29.9.2018. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan 11.10 ja 12.10. Haastatteluun sisältyy pienimuotoinen ohjelmointitehtävä ilman tietokonetta. Kurssin numero on 680915. 

Lisätietoa koulutuksesta
Koulutuksen sisältö ja toteutus, kouluttaja Juuso Vuorinen, juuso.vuorinen@ideallearning.fi, 050 4828940
TE-toimisto, Jyrki Pietilä, jyrki.pietila@te-toimisto.fi, 029 5045718

Koulutuksen infotilaisuus on 2.9. klo 14.00 Pirkanmaan TE-toimistossa, 1 kerros esittelytila Satiini. Tervetuloa!

 

 

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook