Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Algoritmisen ajattelun perusteet

TavoiteAlgoritminen ajattelu on eräs 2000-luvun tärkeimmistä työelämätaidoista, sillä se on ohjelmoinnillisen ajattelun perusta. Ohjelmoinnillinen ajattelu taas on kaiken ohjelmoinnin perusta ja digitaalistuvassa maailmassa on paljon erilaisia tietoteknisiä järjestelmiä, jotka muodostuvat tietoa käsittelevistä ohjelmista ja niitä suorittavista tietokoneista.  Oppimalla algoritmisen ajattelun peruskäsitteet on mahdollista oppia ohjelmoimaan jollain ohjelmointikielellä. Jos opit algoritmisen ajattelun perusteet hyvin, on sinun […]