Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Algoritmisen ajattelun perusteet

Tavoite
Algoritminen ajattelu on eräs 2000-luvun tärkeimmistä työelämätaidoista, sillä se on ohjelmoinnillisen ajattelun perusta. Ohjelmoinnillinen ajattelu taas on kaiken ohjelmoinnin perusta ja digitaalistuvassa maailmassa on paljon erilaisia tietoteknisiä järjestelmiä, jotka muodostuvat tietoa käsittelevistä ohjelmista ja niitä suorittavista tietokoneista. 

Oppimalla algoritmisen ajattelun peruskäsitteet on mahdollista oppia ohjelmoimaan jollain ohjelmointikielellä. Jos opit algoritmisen ajattelun perusteet hyvin, on sinun helpompi omaksua mikä tahansa ohjelmointikieli jatkossa. Tee perustyö hyvin, niin säästät hikeä jatkossa. 

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa ymmärtää alkeita peruskäsitteistöstä, jonka varaan rakennetaan niin oppivat tekoälyjärjestelmät kuin yksinkertaisemmatkin tietojärjestelmät. Koulutus sopii aivan kaikille, sillä lähestymistapa aiheeseen on hyvin ei-tekninen – ohjelmoinnin logiikkaa ja algoritmiikan perusteita opitaan yhdessä ajattelemalla ja vasta myöhemmässä vaiheessa tartutaan välineisiin, vaikkapa tiettyyn ohjelmointikieleen.

Sisältö 
Koulutuksen aikana tutustutaan muutamiin algoritmisen ajattelun peruskäsitteisiin ja tutkitaan millaisia ongelmia niiden avulla voidaan ratkaista.

Mitä tarvitset mukaan? 
Ota mukaan kannettava tietokone, jossa on selain ja verkkoyhteys. Suurin osa ajastamme kuluu yhdessä ratkottavissa pohdintatehtävissä, mutta aivan koulutuksen lopuksi katsomme, miltä ohjelmointikielet näyttävät käytännössä.

Kurssin kesto
2 päivää

Kurssin luonne
30% luentoja ja 70% harjoituksia ja yhteistä pohdintaa

Esitiedot
Tietokoneen hyvät käyttötaidot

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook