Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Tietosuoja

YleisperiaatteetNoudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain tarpeeseen: opiskeluun, viestintään, asiakassuhteisiin tai erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti ja äpinäkyvästi.  Tietopyynnöt ja tietojen korjausJokaisella tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  Tietopyynnöt ja tietojen täydennyspyynnöt Ideal Learning Oy:n […]