Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Johdatus funktionaaliseen React-ohjelmointiin – ohjelmoi fiksummin!

  React lyhyesti React on Facebookin kehittämä JavaScript kieleen perustuva yksi maailman eniten käytetyistä käyttöliittymäkirjastoista. Sen avulla on helppo tehdä käyttöliittymiä yksisivuisiin (SPA) verkko- eli web-sovelluksiin. Reactin uusimmat versiot tukevat hyvin funktionaalista ohjelmointia tilattomin käyttöliittymäkomponentein. Lisätietoja reactista löydät täältä: https://reactjs.org/ Opi funktionaalista ohjelmointiajattelua – sano EI muuttujille! Funktionaalinen react korjaa monet olio-ohjelmointiin liittyvät ongelmat, jotka ovat tehneet luotettavan ja ylläpidettävän koodin […]