Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Johdatus funktionaaliseen React-ohjelmointiin – ohjelmoi fiksummin!

 

React lyhyesti

React on Facebookin kehittämä JavaScript kieleen perustuva yksi maailman eniten käytetyistä käyttöliittymäkirjastoista. Sen avulla on helppo tehdä käyttöliittymiä yksisivuisiin (SPA) verkko- eli web-sovelluksiin. Reactin uusimmat versiot tukevat hyvin funktionaalista ohjelmointia tilattomin käyttöliittymäkomponentein. Lisätietoja reactista löydät täältä: https://reactjs.org/

Opi funktionaalista ohjelmointiajattelua – sano EI muuttujille!

Funktionaalinen react korjaa monet olio-ohjelmointiin liittyvät ongelmat, jotka ovat tehneet luotettavan ja ylläpidettävän koodin laatimisen hankalaksi. Kurssin aikana tutustutaan muuttujattomaan ohjelmointiin.

Opi tekemään alusta asti turvallista, toimivaa ja luotettavaa koodia

Funktionaalisella ohjelmointityylillä päästään luotettavampaan, luettavampaan, turvallisempaan ja helpommin ylläpidettävään koodiin. Tämä johdantokurssi on hyvä johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin, joka on osa lähes jokaista nykykaikaista korkean tason ohjelmointikieltä aina Pythonista JavaScriptiin ja C++:sta Javaan. Vaikka kurssilla käytetty JavaScript-kieli ei täysin funktionaalinen olekaan, käyttämämme react-kirjasto ohjaa funktionaaliseen ohjelmointityyliin erinomaisesti.    

 
Tavoite

 • Ymmärtää React-kirjaston idea ja ongelma, johon se voi olla ratkaisu
 • Oppia laatimaan yksinkertainen käyttöliittymiä React-kirjaston avulla
 • Oppia miten tilattomia komponentteja laaditaan 
 • Ymmärtää mitä propsit(props) ovat ja miten komponentit kommunikoivat niiden avulla
 • Ymmärtää tilattomien komponenttien tilanhallinnan perusfilosofia
 • Tunnistaa työkalut, joiden avulla kehitystyötä voi tehdä omalla työasemalla
 • Ymmärtää miten alla näkyvä ristinolla-peli toteutetaan react-kirjastolla 


Kohderyhmä

Henkilöt, jotka haluavat ymmärtää miten React-kirjaston funktionaalisella versiolla luodaan käyttöliittymiä. Kurssi sopii hyvin myös ohjelmoinnin aloittelijoille, jotka osaavat JavaScriptin perusteet ja HTML-kuvauskieltä sekä ymmärtävät perustasolla miten verkkosivuja laaditaan HTML-kielen ja CSS:n avulla. Kurssi sopii erinomaisesti myös alan ammattilaiselle, joka haluaa tutustua muuttujattomaan ohjelmointimalliin.


Kurssin sisältö

 • Reactin filosofia ja historia lyhyesti
 • Virtuaalinen DOM puu ja selaimen DOM puu
 • Komponenttihierarkian idea ja sovelluskohteet
 • Tapahtumankäsittelijöiden toteuttaminen nuolifunktioilla
 • Yksinkertaisen komponentin tilanhallinta tilakoukuilla (state hook)
  • tilan päivittäminen ja tilan alustaminen
 • Yhteenveto päivän sisällöstä, kysymyksiä ja vastauksia

Kurssin kesto

1 päivä


Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse ilmoittamalla osallistujan nimi, sähköposti ja puhelinnumero osoitteeseen juuso.vuorinen@idellearning.fi. Paluupostissa saat vahvistuksen kurssipaikasta ja kurssin aikataulusta viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta. Kurssi toteutuu, jos sille osallistuu vähintään seitsemän osallistujaa. Kurssin toteutuminen vahvistetaan ilmoittautujille sähköpostitse kun vähintään 7 opiskelijaa on ilmoittautunut sitovasti. 


Kouluttaja

Kouluttajana toimii Juuso Vuorinen, joka on toiminut ohjelmoinnin opetuksen vastuullisissa tehtävissä niin ulkomailla kuin Suomessakin. Lisätietoja kouluttajasta: https://www.linkedin.com/in/juusovuorinen/

Kurssin luonne
20% luentoja ja 80% ohjelmointiharjoituksia. Kurssilla käytetään omaa läppäriä, varmistathan ennen kurssia, että koneesi on ns iskussa. Käytämme wifi-verkkoa, joten varmistathan myös, että koneestasi pääsee wifi-verkon kautta internetiin. Kurssin aikana ohjelmoidaan yhdessä opettajavetoisesti ja tutkitaan tarkasti jokainen kirjoitettu ohjelmarivi. 


Esitiedot
JavaScript-kielen perusteet, tietokoneen hyvät käyttötaidot, komentokehotteen käyttötaidot

 

 

 

 

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook