Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Apua funktionaalisen ohjelmoinnin opiskeluun

Haskell-koira Selma täytti tiistaina 5.11.2019 kokonaista 4 vuotta ja siitä ilosta kävimme läpi muutamia maksuttomia opiskelua tukevia Haskell-aiheisia tietolähteitä ja ryhmittelimme näitä. Lähteitä on paljon, mutta ohessa lyhyet kuvaukset kolmesta teoksesta ja lyhyt pohdinta siitä kenelle lähde saattaisi soveltua. 

Hallgren, Thomas 2019: Introduction to Functional Programming Course Material, http://www.cse.chalmers.se/edu/course/TDA555/

Haskellia opiskelevalle sopinee Haskell-kielen Chalmersin yliopiston oppimateriaali. BlackJack-pelin tekeminen on hyvin opettavainen harjoitus. 
 

Lipovača, Miran 2011: Learn You a Haskell for Great Good!, https://www.learnyouahaskell.com

Haskell-kieleen tutustuvalle voi hyvää lukemistoa olla Miran Lipovacan 2011 julkaisema Learn You a Haskell for Great Good! Kirjasta saa monipuolisen kuvan ohjelmointikielestä, mutta oppimisen avuksi se voi olla hieman liian ”lavea”. Hyvää lukemista yhtä kaikki. 

Milewski, Bartosz 2014: Category theory for programmers, https://bartoszmilewski.com/2014/10/28/category-theory-for-programmers-the-preface

Haskell-kielen teoreettisesta viitekehyksestä kiinnostuneille parasta lukemistoa on ilman muuta Bartosz Milewskin kategoriateoriaa ohjelmointiin hyvin yhdistelevä Category theory for programmers. C++ kielen template-mekanismista on hyötyä teosta lukiessa, sillä toisin paikoin Bartosz vertailee C++:lla laadittua ohjelmia Haskell-kielisiin. Syvällistä tietoa etsivä ei takuulla jää kylmäksi ko. teosta tutkiessaan. Selma-koiran suosikki!

 

 Neljä vuotta, eikä täysin suotta!

 

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook