Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Full stack -kehittäjäksi React, JavaScript/TypeScript ja node.js teknologioilla ja funktionaalisella otteella 21.10.2019 alkaen

Nyt on hyvä mahdollisuus tähdätä ohjelmistosuunnittelijan uralle tai päivittää vanhentuneet taidot kokeneiden opettajien opastuksella!
Ideal Learning Oy:n, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyössä syntynyt full stack -kehittäjän koulutus saa jatkoa, kun uusi kurssi näkee päivänvalon alkaen 21.10.2019. Kurssin päätteeksi voi käydä vaikka näin: Sofia Digital sai erinomaisen työntekijän ja Rami erinomaisen työpaikan.

Koulutuksen tavoite
Tavoitteenasi on oppia toteuttamaan nykyaikainen verkkopohjainen tietojärjestelmä mahdollisimman valmiista komponenteista joko taustajärjestelmäkehittäjän, käyttöliittymäkehittäjän tai molempien rooleissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä perusymmärrys modernin verkkopohjaisen taustajärjestelmä- ja käyttöliittymäsuunnittelun perusongelmista ja niiden ratkaisuista. Kurssilla opit nykyaikaisiin järjestelmätoteutuksiin liittyvät teoreettiset suunnitteluongelmat ja niiden yleiset ratkaisut sekä ratkaisuihin soveltuvat työkalut. Teoreettinen viitekehys yhdistettynä vallitsevien käytäntöjen pohdintaan antaa sinulle hyvät valmiudet arvioida ja oppia nopeasti erilaisia toteutusteknologioita. Kannustamme sinua näkemään metsän puilta teknologiaviidakossa ja löytämään oikeat teknologiat oikeaan käyttötarpeeseen ja lopulta työllistymään alan tehtäviin. 

Syksyllä 2018 alkaneen ja keväällä 2019 päättyvän kurssimme palautteita on ollut ilo lukea!
”Todella hyvä koulutus, opettaja osaa asiansa ja osaa myös opettaa. Lisäksi osaa sopeuttaa opetustaan niin että kaikkien pitäisi pysyä mukana, jos vaan itse myös yrittää. Ei oikeastaan mitään moitittavaa.”

”Kiitos! Oli tosi hyvä kurssi, kiitos siitäkin, ilman sitä en olisi päässyt takaisin It-maailmaan. Loppubileisiin tulen tottakai!?”

”Kurssi edennyt hyvin letkeässä hengessä, kouluttajan asenne ja luonne edesauttanut tätä.”

”Olen oppinut kurssilla opetetut asiat melko nopeasti. Omasta puolestani opetuksessa olisi voitu edetä jopa nopeammin. Toisaalta muut osallistujat ovat kommentoineet, että tahti on ollut kovaa. Opettaja on siis lukenut ryhmää erinomaisesti ja pitänyt opetuksen tahdin kaikille sopivana.”

Lisätietoa 2018-2019 kurssin palautteista löydät linkistä: Työpaikka syntyy osaamisesta – palautetta 2018 alkaneelta full stack -kehittäjä kurssiltamme.  

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on jonkin verran ohjelmointikokemusta tai muutoin ohjelmoinnin perusteet hyvin hallinnassa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille, mutta myös alemmalla koulutuksella on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Työttömyysuhan alaiseksi määritellään henkilöt, jotka ovat esim.

  • työssä, joka on päättymässä
  • osa-aikaisessa työssä
  • määräaikaisessa työsuhteessa
  • palkkatukityössä
  • työpaikassa, jossa on menossa yt-neuvottelut
  • olet koulutuksessa, joka on päättymässä, mutta sinulla ei ole työtä tiedossa

Koulutuksen rakenne ja tavoitteet
Koulutus toteutetaan ongelmalähtöisellä opetusmenetelmällä kokopäiväisenä monimuoto-opetuksena, joka koostuu noin neljän kuukauden lähiopetusjaksosta ja neljän kuukauden työssäoppimisjaksosta yrityksessä. Koska ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla, kurssilla tehdään teoriaopetuksen osana paljon ohjelmointiharjoituksia.Tavoitteena on laatia ja ymmärtää määritelmän mukainen tietojärjestelmä. Koulutuksen 4 kuukauden teoriaosuuteen sisältyy n. 45 lähiopiskelupäivää ja 35 etäopiskelupäivää.

Kurssin alussa tutustut laadittavan järjestelmän vaatimuksiin. Tavoitteenasi on laatia itse samanlainen järjestelmä vaiheittain ja opiskellen taitoja, joita järjestelmän toteuttaminen edellyttää. Ennen työharjoittelua ratkot järjestelmän suunnitteluongelmia ja rakennat järjestelmää yhdessä ryhmän muiden jäsenten ja opettajan kanssa.

Voit kurssin aikana suuntautua taustajärjestelmän kehittämiseen, käyttöliittymän kehittämiseen tai molempiin. Kurssin teoriaosuuden aikana tutustut kuitenkin sekä taustajärjestelmän että käyttöliittymän toteuttamiseen. Työharjoitteluun voit siirtyä neljännen kurssikuukauden aikana ja työharjoittelussa voit käyttää vapaasti myös muita kuin kurssilla opittuja taustajärjestelmä-, tietovarasto- tai käyttöliittymäteknologioita, esimerkiksi harjoittelupaikan suosimia teknologioita edellyttäen, että saat tähän harjoittelupaikasta tukea.

Harjoittelupaikan hakeminen
Olet itse vastuussa harjoittelupaikan löytymisestä n. 4 kuukauden harjoittelujakson ajaksi, mutta koulutuksen tarjoajalta saa myös apua harjoittelupaikan hakemisessa. Työharjoittelupaikan hakemisesta ja mallisovelluksesta löydä lisätietoa tästä artikkelista: Lisäinfoa mallisovelluksesta ja harjoittelupaikan hakemisesta 2019 full stack -koulutuksen hakijakandidaateille. Huomaa, että saat ”lisäpisteitä” kurssille hakiessa, jos olet löytänyt harjoittelupaikan jo hakuvaiheessa!

Koulutuksen teoriaosuuteen liittyvät teknologiat: 

– JavaScript REST taustajärjestelmä node.js -toteutuksena
– JavaScript -pohjainen käyttöliittymä React-kirjastolla ja Redux/Hook tilanhallintamekanismilla + suspense ja deferred set state ja react cache API:t
– JavaScript vai TypeScript, työkalujen valinta projektin mukaan – tyyppiturvallisuus ja sen merkitys projektin koon kasvaessa
– HTML-kieli ja tyylien määrittelyn idea CSS-tiedostoilla
– Funktionaalisen ohjelmoinnin perusteet (pohjatiedoksi Reduxille, funktionaaliselle Reactille ja Hookeille) 
– Dockerin hyödyt ohjelmistokehityksessä
– SQL -pohjainen tietokanta ja tietokannan suunnittelu vaatimusten mukaan
– Järjestelmän tarkastelu komponenttipohjaisena kokonaisuutena
– Ohjelmistotuotanto prosessina suunnittelusta ylläpitovaiheeseen
– Verkkopohjaisen järjestelmän tietoturvaKuva1. Koulutuksen rakenne lyhyesti. 

Kurssin ajankohta ja paikka
Koulutus alkaa 21.10.2019 ja päättyy 17.6.2020. Lähiopetus järjestetään Juvenes-kokouskeskuksen tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. 

Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujalle maksutonta. 

Infotilaisuus
Koulutuksen infotilaisuus on 2.9. klo 14.00 Pirkanmaan TE-toimistossa, 1 kerros esittelytila Satiini. Tervetuloa!

Haku
Koulutukseen valitaan 14 henkilöä. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa http://www.te-palvelut.fi. Haku päättyy 26.9.2019. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan 7.10. ja 8.10. Haastatteluun sisältyy pienimuotoinen ohjelmointitehtävä ilman tietokonetta. Ohjelmointitehtävän voi tehdä millä tahansa ohjelmointikielellä tai ns. pseudokoodaten. Voit seurata hakemuksesi tilannetta sähköisen asioinnin kautta. Koulutuksen numero on 687143.

Mahdollisuutesi tulla valituksi kurssille paranevat, jos sinulla on jo harjoittelupaikka tiedossa – se on hyvä merkki toimeliaisuudestasi.

Lisätietoa koulutuksesta
Kysy lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Juuso Vuoriselta, juuso.vuorinen@ideallearning.fi, 050 4828940. Lisäksi olemme keränneet tietopaketin koulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Lue lisää täältä: Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2019 full stack -koulutukseen hakevalle. Oppilaiden kokemuksia aiemmilta kursseiltamme löydät muun muassa seuraavan linkin takaa: Ideal Learningin opit kantavat vielä vuosienkin päästä

Kannattaa lukea myös kurssin vastuuopettajan Juuso Vuorisen kirjoittama artikkeli funktionaalisen ohjelmoinnin merkityksestä, asiaa sivutaan myös kurssilla. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä myös ohjelmistotyön laadun kannalta. Artikkelin löydät täältä: https://www.dimensiolehti.fi/matemaattisen-ajattelun-kova-ydin-loistaa-kaytannon-ohjelmointitoissa-yha-kirkkaammin/.

 

Ennen syksyn opiskeluja on kuitenkin hyvä rentoutua ja pistellä pari lättyä.

 

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook