Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Työpaikka syntyy osaamisesta ja erinomaisesta ryhmähengestä – palautetta 2018 alkaneelta full stack -kehittäjä kurssiltamme

TkL Tino Pyssysalon ja KTM Juuso Vuorisen suunnittelema ja toteuttama lukuvuoden 2018-2019 laajan funktionaalistakin ohjelmointiakin sisältäneen full stack -kehittäjäkoulutuksen palaute on ollut mukavaa luettavaa. Koulutus on vielä tätä kirjoittaessa työharjoitteluvaiheessa ja näyttäisi siltä, että monella kurssilaisista olisi tiedossa vakituinen työpaikka, kun kurssi päättyy. Työnantajilta kerätyn palautteen mukaan tärkein asia työllistymisen kannalta on kurssilaisen osaaminen – käytännössä tällä tarkoitetaan yhtäältä ohjelmointitaitoja ja toisaalta sitä kuinka hyvin oppilas omaksuu harjoittelupaikan toimialan erityispiirteet ja oppii soveltamaan ohjelmointitaitojaan toimialan vaatimuksiin. Työantajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella osaaminen näyttää olevan tärkein yksittäinen syytekijä oppilaan palkkaamiseen ja työllistymiseen. Iso kiitos työnantajille hyvistä harjoittelumahdollisuuksista ja työpaikoista ja Pirkanmaan ELY-keskukselle ja TE-toimistolle mahdollisuudesta järjestää tämänkin tyyppistä koulutusta.

Ryhmän yhteen hitsautuminen ja ryhmän kesken jaetut yhteiset kokemukset koodiklinikoiden myötä lienevät johtaneen siihen, että ryhmä on kokoontunut säännöllisesti myös epävirallisesti Tampereen kahviloissa ja kuppiloissa. Hyvä ryhmäytyminen lienee motivoinut hyviin oppimissuorituksiin ja siihen, että oppiminen on tuntunut mielekkäältä. Hyvä yhteishenki, jos mikä vie niin oppilasta kuin opettajaakin parempiin suorituksiin.


Palautetta oppilailta 

Oppilaspalautteiden keskiarvo on ollut ”kiitettävä” ja palaute on ollut pääosin myönteistä. Kehityskohteena on erityisesti kehitysympäristön yksinkertaistaminen, jonka otamme huomioon seuraavassa laajassa syksyllä 2019 alkavassa full stack -koulutuksessamme.  

”Olen oppinut kurssilla opetetut asiat melko nopeasti. Omasta puolestani opetuksessa olisi voitu edetä jopa nopeammin. Toisaalta muut osallistujat ovat kommentoineet, että tahti on ollut kovaa. Opettaja on siis lukenut ryhmää erinomaisesti ja pitänyt opetuksen tahdin kaikille sopivana.”

”Koulutuksen sisältö on ollut kiinnostava ja motivaatio on pysynyt korkealla tähän asti ikä loppuohjelma näytä sen huonommalta.”

”Kurssi on vastannut kaikilta osin odotuksiani.”

”Olen erittäin tyytyväinen kurssiin ja järjestäjään, kurssilaisilla on hyvä yhteishenki, kaiken kaikkiaan: nyt on todella hyvä fiilis :D”

”Kurssi edennyt hyvin letkeässä hengessä, kouluttajan asenne ja luonne edesauttanut tätä.”

”Todella hyvä koulutus, opettaja osaa asiansa ja osaa myös opettaa. Lisäksi osaa sopeuttaa opetustaan niin että kaikkien pitäisi pysyä mukana, jos vaan itse myös yrittää. Ei oikeastaan mitään moitittavaa.”

”Omasta puolestani opetuksessa olisi voitu edetä jopa nopeammin. Toisaalta muut osallistujat ovat kommentoineet, että tahti on ollut kovaa. Opettaja on siis lukenut ryhmää erinomaisesti ja pitänyt opetuksen tahdin kaikille sopivana.”

”Kiitos! Oli tosi hyvä kurssi, kiitos siitäkin, ilman sitä en olisi päässyt takaisin It-maailmaan. Loppubileisiin tulen tottakai.”


Palautetta työnantajilta

Työnantajilta saadussa palautteessa ja palautteen yhteenvedoissa korostuu osaamisen merkitys ja se kuinka tarmokkaasti opiskelija on perehtynyt harjoittelupaikan toimialaan.  

”Palkattiin nyt kurssilainen jo 3 kuukautta ennen kurssin päättymistä, koska haluttua osaamista oli ja vaikka vielä paljon on oppimista, niin selvästi oppimishaluja on ja oppilas osaa etsiä myös itsenäisesti tietoa. Ottanut React-teknologian haltuun nopeasti.”

”Palkataan kurssilainen töihin kurssin päätyttyä alkaen juhannuksesta 2019. Oppilaalla on erittäin hyvät taidot yhdistellä käytettävyyttä ja ohjelmointia. Oppilas osaa ottaa vastuuta käytettävyydestä ja pystyy tämän lisäksi itse korjaamaan ohjelmakoodista käytettävyysongelmia. Oppilas on erittäin huolellinen ja hoitaa hommat aina huolella loppuun asti, mikä näkyy parempina käyttöliittyminä. Koska pienellä yrityksellä ei ole resursseja erilliseen UI-designeriin, niin tämä koulutus on ollut meille erinomainen juttu.”

”Palkataan kurssilainen IoT- palveluja tarjoavaan yritykseen heti kurssin päätyttyä juhannuksesta 2019. Kurssilaisen tavoitteena olleet frontend – ja backend -kehitystyötaidot ovat täyttyneet hyvin. Osaaminen on hyvinkin riittävää ja oppilas on osoittautunut lyhyessä ajassa erinomaiseksi tekijäksi ja oppinut toimialamme jutut nopeasti. Onnistunut uranvaihto HW-kehitystöistä suuntana SW-ammattilaisuus.” 


Palautetta opettajilta

”Kokonaisuutena kurssi on mennyt tähän asti opettajan näkökulmasta erittäin hyvin ja pedagogisista tavoitteista tavanomaisten tieto- ja taitotavoitteiden lisäksi erityisesti metaoppimiseen liittyvät prosessit näyttävät käynnistyneen opiskelijoilla hyvin – näiden prosessien käynnistyminen ennakoi hyviä taitoja etsiä uutta tietoa ja soveltaa sitä aiemmin opittuun. Koko ryhmälle asetettujen perustaitovaatimusten saavuttaminen näyttää olevan hyvä ratkaisu myös työnantajien näkökulmasta yksittäisen teknologian läpikäymisen sijaan.”


Funktionaalinen ohjelmointi

Koska osa kurssilla kirjoitettavasta sovelluksesta käyttää JavaScript-kielen funktionaalisia ominaisuuksia ja React-kirjasto on tarjolla myös aiempaa funktionaalisempana versiona, tutustumme myös lyhyesti funktionaalisen ohjelmoinnin teoriaan, josta näyttää olevan hyötyä myös käytännön ohjelmointitöissä, kuten tästä artikkelista Kippistellään valmistuneille ja valmistaudutaan syksyn uuteen kurssiin käy ilmi. Lue mytös kurssin opettajan kirjoittama artikkeli funktionaalisen ohjlemoinnin merkityksestä matematiikan opettajien liiton Dimensio-lehdestä: https://www.dimensiolehti.fi/matemaattisen-ajattelun-kova-ydin-loistaa-kaytannon-ohjelmointitoissa-yha-kirkkaammin/

 
Keväisin terveisin,

Tino, Juuso sekä Selma ja Lady -koirat

jk. syksyllä 2020 alkavan kurssin alustavan ilmoittautumissivun löydät täältä Full stack -kehittäjäksi React, JavaScript/TypeScript ja node.js teknologioilla ja funktionaalisella otteella 16.10.2020 alkaen

 

 

Selma-koirakin odottaa palautetta täytettyään kottikärryt.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook