Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Näytä hampaasi ohjelmistokehittäjänä ja tule mukaan full stack -koulutukseen

Taas on tullut erinomainen mahdollisuus tähdätä ohjelmistosuunnittelijan uralle tai päivittää vanhentuneet taidot kokeneiden opettajien opastuksella!
Ideal Learning Oy:n, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyössä syntynyt full stack -kehittäjän koulutus saa jo kolmannen toteutuksensa, kun uusi kurssi näkee päivänvalon alkaen 19.10.2020. Kurssin päätteeksi voi käydä kuten Ramille kesällä 2019 Sofia Digital sai erinomaisen työntekijän ja Rami erinomaisen työpaikan tai Harrille kesällä 2020 Kippistellään valmistuneille ja valmistaudutaan syksyn uuteen kurssiin.

Koulutuksen tavoite
Tavoitteenasi on oppia toteuttamaan nykyaikainen verkkopohjainen tietojärjestelmä mahdollisimman valmiista komponenteista joko taustajärjestelmäkehittäjän, käyttöliittymäkehittäjän tai molempien rooleissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä perusymmärrys modernin verkkopohjaisen taustajärjestelmä- ja käyttöliittymäsuunnittelun perusongelmista ja niiden ratkaisuista. Kurssilla opit nykyaikaisiin järjestelmätoteutuksiin liittyvät teoreettiset suunnitteluongelmat ja niiden yleiset ratkaisut sekä ratkaisuihin soveltuvat työkalut. Teoreettinen viitekehys yhdistettynä vallitsevien käytäntöjen pohdintaan antaa sinulle hyvät valmiudet arvioida ja oppia nopeasti erilaisia toteutusteknologioita. Kannustamme sinua näkemään metsän puilta teknologiaviidakossa ja löytämään oikeat teknologiat oikeaan käyttötarpeeseen ja lopulta työllistymään alan tehtäviin. 

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on jonkin verran ohjelmointikokemusta tai muutoin ohjelmoinnin perusteet hyvin hallinnassa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille, mutta myös alemmalla koulutuksella on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Työttömyysuhan alaiseksi määritellään henkilöt, jotka ovat esim.

  • työssä, joka on päättymässä
  • osa-aikaisessa työssä
  • määräaikaisessa työsuhteessa
  • palkkatukityössä
  • työpaikassa, jossa on menossa yt-neuvottelut
  • olet koulutuksessa, joka on päättymässä, mutta sinulla ei ole työtä tiedossa

Tyypilliset toimenkuvat koulutuksen jälkeen
Suurin osa oppilaistamme (n.60-70%) työllistyy kurssin jälkeen ohjelmistosuunnittelutehtäviin. Tämän lisäksi osa löytää paikkansa esimerkiksi tuoteomistajan, DevOps-tekijän tai UX-asiantuntijan rooleista riippuen omasta taustasta ja mielenkiinnon kohteista. Yleensä em. rooleissa on oleellista ymmärtää ohjelmistotuotannon prosessi ja saada kokemusta siitä, mitä ohjelmistojen tekeminen on ja miten tekeminen liittyy omaan vähemmän tekniseen rooliin.   

Koulutuksen rakenne ja tavoitteet
Koulutus toteutetaan ongelmalähtöisellä opetusmenetelmällä kokopäiväisenä monimuoto-opetuksena, joka koostuu 4 kuukauden lähiopetusjaksosta ja 4 kuukauden työssäoppimisjaksosta yrityksessä. Koska ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla, kurssilla tehdään teoriaopetuksen osana paljon ohjelmointiharjoituksia.Tavoitteena on laatia ja ymmärtää määritelmän mukainen tietojärjestelmä. Koulutuksen 4 kuukauden teoriaosuuteen sisältyy n. 45 lähiopiskelupäivää ja 35 etäopiskelupäivää.

Kurssin alussa tutustut laadittavan järjestelmän vaatimuksiin. Tavoitteenasi on laatia itse samanlainen järjestelmä vaiheittain ja opiskellen taitoja, joita järjestelmän toteuttaminen edellyttää. Ennen työharjoittelua ratkot järjestelmän suunnitteluongelmia ja rakennat järjestelmää yhdessä ryhmän muiden jäsenten ja opettajan kanssa.

Voit kurssin aikana suuntautua taustajärjestelmän kehittämiseen, käyttöliittymän kehittämiseen tai molempiin. Kurssin teoriaosuuden aikana tutustut kuitenkin sekä taustajärjestelmän että käyttöliittymän toteuttamiseen. Työharjoitteluun voit siirtyä neljännen kurssikuukauden aikana ja työharjoittelussa voit käyttää vapaasti myös muita kuin kurssilla opittuja taustajärjestelmä-, tietovarasto- tai käyttöliittymäteknologioita, esimerkiksi harjoittelupaikan suosimia teknologioita edellyttäen, että saat tähän harjoittelupaikasta tukea.

Harjoittelupaikan hakeminen
Olet itse vastuussa harjoittelupaikan löytymisestä n. 4 kuukauden harjoittelujakson ajaksi, mutta koulutuksen tarjoajalta saa myös apua harjoittelupaikan hakemisessa. Työharjoittelupaikan hakemisesta ja mallisovelluksesta löydä lisätietoa tästä artikkelista: Lisäinfoa mallisovelluksesta ja harjoittelupaikan hakemisesta 2020 full stack -koulutuksen hakijakandidaateille. Huomaa, että saat ”lisäpisteitä” kurssille hakiessa, jos olet löytänyt harjoittelupaikan jo hakuvaiheessa!

Koulutuksen teoriaosuuteen liittyvät teknologiat: 

– JavaScript REST taustajärjestelmä node.js -toteutuksena
– JavaScript -pohjainen käyttöliittymä React-kirjastolla ja Redux/Hook tilanhallintamekanismilla + suspense ja deferred set state ja react cache API:t
– JavaScript vai TypeScript, työkalujen valinta projektin mukaan – tyyppiturvallisuus ja sen merkitys projektin koon kasvaessa
– HTML-kieli ja tyylien määrittelyn idea CSS-tiedostoilla
– Funktionaalisen ohjelmoinnin perusteet (pohjatiedoksi Reduxille, funktionaaliselle Reactille ja Hookeille) 
– Dockerin hyödyt ohjelmistokehityksessä
– SQL -pohjainen tietokanta ja tietokannan suunnittelu vaatimusten mukaan
– Järjestelmän tarkastelu komponenttipohjaisena kokonaisuutena
– Ohjelmistotuotanto prosessina suunnittelusta ylläpitovaiheeseen
– Verkkopohjaisen järjestelmän tietoturvaKuva1. Koulutuksen rakenne lyhyesti. 

 

Kurssilaisten kokemuksia vuosikursseilta 2018 ja 2019 

Syksyllä 2018 alkaneen kurssin palautetta
 ”Todella hyvä koulutus, opettaja osaa asiansa ja osaa myös opettaa. Lisäksi osaa sopeuttaa opetustaan niin että kaikkien pitäisi pysyä mukana, jos vaan itse myös yrittää. Ei oikeastaan mitään moitittavaa.”

”Kiitos! Oli tosi hyvä kurssi, kiitos siitäkin, ilman sitä en olisi päässyt takaisin It-maailmaan. Loppubileisiin tulen tottakai!?”

”Kurssi edennyt hyvin letkeässä hengessä, kouluttajan asenne ja luonne edesauttanut tätä.”

”Olen oppinut kurssilla opetetut asiat melko nopeasti. Omasta puolestani opetuksessa olisi voitu edetä jopa nopeammin. Toisaalta muut osallistujat ovat kommentoineet, että tahti on ollut kovaa. Opettaja on siis lukenut ryhmää erinomaisesti ja pitänyt opetuksen tahdin kaikille sopivana.”

Lisätietoa 2018-2019 kurssin palautteista löydät linkistä: Työpaikka syntyy osaamisesta – palautetta 2018 alkaneelta full stack -kehittäjä kurssiltamme.  

Syksyllä 2019 alkaneen kurssin palautetta
”Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen ja työharjoitteluun. Koulutuksen sisältö oli oikeastaan täysin uutta minulle, vaikka muista ohjelmointikielistä olikin harrastuskokemusta. Mutta koulutuksen sisältö, asiantunteva opettaja ja ehkä oma motivaatio mahdollistivat uuden ammatin oppimisen ja työllistymisen alalle.”

”Opettaja oli suorastaan erinomainen ja otti huomioon omat henkilökohtaiset ja kaikkia muita kurssilaisia koskevat vaatimukset opetuksen sisällössä ja ohjaamisessa. Korona hieman sekoitti harjoitteluaikana pakkaa, koska lähityöpäiviä ei silloin ollut, olisin hieman enemmän tarvinnut harjoittelussa ohjeita ja opastusta oman harjoittelupaikkani erityisvaatimuksiin harjoittelupaikkani ohjaajaltani/muilta työntekijöiltä. Toisaalta etätyöteknologian avulla avun saanti kyllä onnistui kohtuullisen hyvin. Kokonaisuutena voin sanoa, että tämä kurssi teoria- ja harjoitteluosioineen mahdollisti minulle vakituisen työpaikan saamisen uudelleen ICT-alalta (olen viimeksi ollut ICT-alalla 6 vuotta sitten)”

”Koulutus oli mielestäni erittäin onnistunut kokonaisuus ja opin kahdeksan kuukauden aikana hyvin paljon uusia taitoja. Kouluttaja oli asiantunteva ja erinomaiset pedagogiset taidot omaava. Kurssin lähiopetusjakso olisi voinut olla ehkä hieman pitempi (esim. 1 kuukauden verran), sillä opelteltavaa asiaa riitti ja joihinkin asioihin olisi voinut syventyä vähän enemmänkin. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kurssiin ja uskon työllistyväni tulevaisuudessa kurssin ansiosta.” 

”Koulutus oli mielestäni erittäin onnistunut kokonaisuus ja opin kahdeksan kuukauden aikana hyvin paljon uusia taitoja. Kouluttaja oli asiantunteva ja erinomaiset pedagogiset taidot omaava. Kurssin lähiopetusjakso olisi voinut olla ehkä hieman pitempi (esim. 1 kuukauden verran), sillä opelteltavaa asiaa riitti ja joihinkin asioihin olisi voinut syventyä vähän enemmänkin. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kurssiin ja uskon työllistyväni tulevaisuudessa kurssin ansiosta.”

”Juuso on erittäin hyvä ja osaava opettaja. Omasta puolestani kaikki sujui hyvin teoreettisessa osassa. Työharjoittelu meni myös hyvin ja allekirjoitin uuden työsopimuksen. Harmittaa kuitenkin kun uusi työni ei täysin liity koulutuksen aiheeseen.” 

Kurssin ajankohta ja paikka
Koulutus alkaa 19.10.2020 ja päättyy 15.6.2021. Lähiopetus järjestetään Juvenes-kokouskeskuksen tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere tai etäkoulutuksena korona-tilanteen mukaan. 

Osallistumismaksu
Koulutus on osallistujalle maksutonta. 

Infotilaisuus
Koulutuksen infotilaisuus järjestetään 11.9.2020 klo 12.30-14.30 TAKK Nirvan auditoriossa Kurssikeskuksenkatu 11. Ethän tule tilaisuuteen flunssaoireisena!

Kurssin esittelyvideo
Kurssin teoriaosuuden idea esitellään 5 minuutissa tällä videoilla.

Opettajat
KTM Juuso Vuorinen
TkL Tino Pyssysalo

Haku
Koulutukseen valitaan 14 henkilöä. Koulutukseen haetaan täältä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/694018 painamalla ”Hae tähän koulutukseen” -painiketta. 

– Hakuaika koulutukseen päättyy 22.9.2020
– Esivalinta tehdään 23.9.2020
– Haastattelut järjestetään 7-8.10.2020  

Haastatteluun sisältyy pienimuotoinen ohjelmointitehtävä ilman tietokonetta. Ohjelmointitehtävän voi tehdä millä tahansa ohjelmointikielellä tai ns. pseudokoodaten. Koulutuksen numero on 694018.

Mahdollisuutesi tulla valituksi kurssille paranevat, jos sinulla on harjoittelupaikka tiedossa hakuvaiheessa – se on hyvä merkki toimeliaisuudestasi.

Lisätietoa koulutuksesta
Kysy lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Juuso Vuoriselta, juuso.vuorinen@ideallearning.fi, 050 4828940. Lisäksi olemme keränneet tietopaketin koulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Lue lisää täältä: Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2020 full stack -koulutukseen hakevalle. Oppilaiden kokemuksia ja ajatuksia aiemmilta kursseiltamme lähes vuosikymmenen takaa löydät täältä Ideal Learningin opit kantavat vielä vuosienkin päästä

Kannattaa lukea myös kurssin vastuuopettajan Juuso Vuorisen kirjoittama artikkeli funktionaalisen ohjelmoinnin merkityksestä, asiaa sivutaan myös kurssilla. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä myös ohjelmistotyön laadun kannalta. Artikkelin löydät täältä: https://www.dimensiolehti.fi/matemaattisen-ajattelun-kova-ydin-loistaa-kaytannon-ohjelmointitoissa-yha-kirkkaammin/.

 

Selma-koira näyttää hampaansa, mutta vilahtaa valkoinen rivi Topinkin suusta.

 

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook