Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Kippistellään valmistuneille ja valmistaudutaan syksyn uuteen kurssiin

Harri Vesterinen aloitti opinnot Ideal Learning Oy:n fullstack -kehittäjä kurssin lokakuussa 2019 ja aloitti työt Sofia Digital Oy:ssä kesällä 2020.

Opiskelu kurssilla oli hyvin koulumaista; pienempiä ja vähän isompiakin ohjelmointiharjoituksia tehtiin jokaisena arkipäivänä 4 kuukauden ajan. Vaikka kurssin sisällössä painotettiinkin hieman enemmän frontend -tekemistä, Harri piti tärkeänä taustajärjestelmiin liittyvää opetusta ja erityisesti sitä, että pysyvyysteknologioista keskityttiin nimenomaan relaatiomalliin pelkän dokumenttitietokantamallin sijaan.

”Myös funktionaalisen ohjelmoinnin sisällyttäminen opintoihin oli kiintoisaa, sillä se oli minulle jotain täysin uutta. Tilallisen ja tilattoman ohjelmointimallin pohtiminen avaa silmät pohtimaan softan tekemistä ihan uudesta näkökulmasta ja siitä on ollut ja on vastakin hyötyä myös töissä”, toteaa Harri.

”Aloitimme funktionaalisen ohjelmoinnin koulutukset 4 vuotta sitten ja olemme yhdistäneet sen myös fullstack -koulutuksiin. On mukavaa, että opiskelijat vievät uusia ajatuksia kurssilta yrityksiin ja me saamme vuorostamme yrityksiltä ideoita koulutuksiimme”, jatkaa kurssin vastuuopettaja Juuso Vuorinen.

Kurssilta kahden vuoden sisään kaksi työntekijää palkannut vuorovaikutteisia TV-järjestelmiä tekevän Sofia Digitalin toimitusjohtaja Ari Pöyhtäri pitää kurssitoteutusta erinomaisena. Pöyhtärin mukaan ohjelmistosuunnittelijalle on kolme perusvaatimusta: ohjelmointitaidot, motivaatio ja taito oppia lisää. Pöyhtäri pitää hyvänä myös sitä, että kurssilla ei keskitytä erityisesti teknologioihin, vaan taataan jokaiselle opiskelijalle tietty perustaso ohjelmointitaidoissa ja tehdään selväksi, että tämän lisäksi työpaikan saadakseen pitää olla paitsi taitoa, myös kykyä ja motivaatiota oppia uutta. 

”Kurssimme sisältö sopii näihin vaatimuksiin erittäin hyvin”, toteaa Vuorinen. ”Ohjelmointi ja ohjelmistosuunnittelu ovat taitoja, joita voi opetella niin koulussa kuin työssäkin”, jatkaa Vuorinen. ”Sofia Digitalin toimintaympäristö sopii hyvin fullstack -kehittämisen opiskeluun. Näin hyviä työharjoittelupaikkoja on vähän, mutta kehitys on mennyt viime vuosina parempaan suuntaan.

Työharjoittelupaikkoja tarjonneet yritykset ovat ottaneet enemmän vastuuta erityisteknologioista sekä oman toimialansa ongelmista ja olemme voineet keskittyä enemmän ohjelmistosuunnitteluun liittyviin yleiskäsitteisiin ja erilaisiin yleisiin ongelmanratkaisumalleihin. On ollut kyllä tosi mukavaa huomata, että oppilaamme ovat saaneet harjoittelupaikoilla ohjausta niin arkkitehdeiltä kuin vanhemmilta ohjelmistosuunnittelijoiltakin. Työharjoittelu on koulutuksen osa, ei sen jatke”, korostaa Vuorinen.

”Hyvät ohjelmointitaidot ovat jokaisen ohjelmistosuunnittelijan perusedellytys. Kun järjestelmäsuunnittelun teknologioita tarkastellaan suhteessa yleisempiin ongelmiin, ne jäävät opiskelijoiden mieleen ei niinkään kolmi- tai nelikirjaimisina lyhenteinä kuten JSON tai HTTP, vaan ongelmanratkaisutyökaluina, joilla ratkotaan yleisempiä toimintaympäristön ja tietojärjestelmän vaatimuksiin liittyviä ongelmia.

Teoreettisen tarkastelun voima on siinä, että opiskelija voi kurssin jälkeen jäsentää ja luokitella mutkikkaaltakin tuntuvaa käsitteistöä – työelämä antaa käsitteille sitten aikanaan oman sisältönsä, mutta teorian avulla saadaan aikaiseksi tukevasti seisova naulakko, johon asiat voidaan vuosien varrella ripustaa”, pohtii Vuorinen. 

Vuosikurssit 2018 ja 2019 ovat nyt takana. Kiitämme lämpimästi full stack -vuosikurssin 2019 oppilaita ja työharjoittelupaikkojen tarjoajia erinomaisista panoksista ja rakentavasta palautteesta seuraavaa kurssia ajatellen.  

Lisäksi iso kiitos kurssikummillemme Jyrki Pietilälle Pirkanmaan TE-toimistoon, jonka apua opiskelijavalinnoissa ja opiskeluun liittyvissä muissa käytännön asioissa ei voi liikaa korostaa.

Uusi vuosikurssi 2020 käynnistyy jälleen lokakuussa 2020 ajanmukaisin ja työteliäin sisällöin. Vuosikurssin 2020 haku avautuu heinä-elokuussa, mutta koskaan ei ole liian aikaista lähteä terästämään ohjelmointitaitojaan  ja lukea hakuvinkit tästä artikkelista: Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2020 full stack -koulutukseen hakevalle.

Mitä parhainta kesää!

Selma-koira ja kumppanit

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook