Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Uusi kurssi alkaa syksyllä 2021 – valmistautuminen pääsykokeeseen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Ideal Learning Oy:n järjestämä full stack -ohjelmointikoulutus poikii tyytyväisiä oppilaita ja vielä tyytyväisempiä työpaikkoja tiuhaan tahtiin. Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt ostaa valtavirrasta poikkeavan koulutuksen myös lukukaudella 2021-2022, jonka haku aukeaa syyskuussa 2021. Haastattelimme koulutuksesta vastaavan yrityksen opettajaa Juuso Vuorista ja kyselimme hänen mietteitään menneistä ja selvitimme mitä uutta syksyn 2021 alkavaan koulutukseen sisältyy verrattuna aiempiin vuosiin.

K: Ideal Learning Oy:n järjestämä koulutus näyttää johtavan erinomaisiin kokemuksiin niin oppilaiden, opettajien, työnantajien kuin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimistonkin mielestä. Miten tämä voi onnistua vuodesta toiseen?

V: Kurssimme oppimistavoitteissa korostuvat seikat, joita ohjelmistosuunnittelijoita palkkaavat yritykset tuntuvat arvostavan. Näitä ovat erityisesti perusohjelmointitaidot ja käsitteistön hallinta siinä määrin, että itsenäinen tiedonhaku onnistuu. Lisäksi panostamme opiskelijoiden motivointiin – motivaatio syntyy taitojen kehittymisen seurauksena. Mikään ei motivoi niin paljon kuin huomata olevansa riittävän taitava alan töihin. Perustaitojen kehittyminen on kaiken a ja o; yritykset opastavat mielellään oppilaita käyttämissään teknologioissa harjoittelun aikana. Näin voimme kurssin aikana keskittyä tiettyjen kynnystaitojen oppimiseen ja siihen, miksi eri teknologioita tarvitaan missäkin tilanteessa. 

K: Monet koulutusta tarjoavat organisaatiot kertovat säännöllisin väliajoin keksineensä aivan uuden, entistä paremman tavan kouluttaa ja työllistää. Oletteko te keksineet jotain uutta ja ihmeellistä, mitä oppimiseen, opettamiseen tai työpaikan löytämiseen tulee?

V: Emme ole kymmenvuotisen taipaleemme aikana keksineet mitään uutta. Opetusmenetelmämme edustavat hyvin tavanomaista ongelmakeskeistä oppimista, johon yhdistellään perinteisiä opetusmenetelmiä. Opetus on teoriajakson aikana opettajavetoista ja yksilökeskeistä – ohjelmointitaitojen kehittymisestä saa palautetta teoriajakson aikana moneen otteeseen yhdenkin viikon aikana. Olemme ottaneet mallia lääketieteen opetuksesta Suomessa. Lääketiedettä opetetaan Suomessa ongelmalähtöisesti. Etenemme yhdessä pienessä ryhmässä koko opetuksen ajan. Oppilaat ja opettajat ovat paljon äänessä ja vielä enemmän kuulolla, panostamme toistemme ymmärtämiseen – aina voi kysyä ja vastaamme 4 kuukauden teoriajakson aikana satoihin oppilaiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Rohkaisemme käyttämään uusia käsitteitä keskusteluissa mahdollisimman paljon, jotta ne muuttuvat lihaksi ja lopulta ohjelmointitaidoiksi.   

K: Full stack -koulutuksenne sisältää paljon web-ohjelmointiin liittyviä ongelmia ja ajatuksia niiden ratkaisemiseksi. Mikä tuossa kaikessa on oleellisinta? 

V: Oleellista on huomata, että web-ohjelmoinnissa kyse on pohjimmiltaan kommunikaatio-ohjelmoinnista. Tiedon kulku voi pysähtyä minä hetkenä hyvänsä ja ohjelmoijan tulee ohjelmaa jo suunnitellessaan varautua siihen. Tämä on tärkeää erityisesti tiedon yhtenäisyyden kannalta, varsinkin, jos järjestelmällä on useita eri käyttäjiä. Sovelluksen tilan jäsentäminen sopivin työkaluin on niin ikään eräs kurssimme oppimistavoitteista. Ohjelman tulee toimia luotettavasti myös yllättävissä tilanteissa. Oletuksena on, että kaikki mikä voi mennä pieleen, varmasti menee. 

K: Kuinka paljon kursseilla on keskeytyksiä? Kuinka moni löytää työpaikan kurssin jälkeen?

V: Keskimäärin 1 henkilö 15:sta keskeyttää kurssin syystä tai toisesta. Jokainen oppimistavoitteet saavuttanut kurssilainen löytää ohjelmistosuunnittelutöitä yleensä viimeistään puoli vuotta kurssin loppumisen jälkeen, suurin osa työllistyy usein jo harjoittelupaikkaansa. Joskus työttömyys voi jatkua myös kurssin jälkeen, vaikka oppimistavoitteet oltaisiin saavutettukin – työttömyyden jatkumiseen  on silloin yleensä muitakin syitä kuin taitojen puute. 

K: Miten ryhmähenki opettajien ja kurssilaisten kesken syntyy?

V: Jokainen oppilas opiskelee samoja asioita ja ryhmällä on kaksi yhteistä tavoitetta. Yhtäältä kehitämme jokaisen taitoja ja toisaalta koko ryhmän pitää löytää harjoittelupaikka ja työpaikka. Olemme oppilaiden kanssa samassa veneessä yhteisin tavoittein. Näin ei voisi olla, jos jokainen opiskelisi omia juttujaan. Koulumainen opetus, yhteiset tavoitteet ja suhteellisen tarkka lukujärjestys auttavat ryhmähengen synnyttämisessä. 

K: Millaiselle henkilölle kurssi sopii?

V: Kurssi sopii henkilölle, joka haluaa oppia perustelemaan ohjelmointiratkaisunsa nykyaikaisin välinein, koskivatpa ne yksittäistä funktiota tai laajempaa kokonaisuutta. Jos haluat löytää valmiin mallin tekemiselle, kurssi ei ehkä ole sinua varten. Etenemme yksinkertaisista harjoituksista monimutkaisempiin – oleellista on saada ”laskurutiini” ratkomalla ensin yksinkertaisia tehtäviä ja törmätä uusien vaatimusten myötä vaativampiin tehtäviin. Kurssista suoriutuminen edellyttää ahkeraa työskentelyä niin ryhmässä kuin yksin. 

K: Millainen vuosikurssi 2021-2022 on luvassa?

V: Sisällön osalta kurssi tulee olemaan samankaltainen syksyllä 2020 alkaneen kurssin kanssa. WebSocket -rajapinnan opiskelu liitettäneen kiinteämmäksi osaksi ensi syksyn kurssin loppuosaa. Lisäksi pyrimme hyödyntämään opiskelijoiden laatimia ryhmätöitä esimerkiksi heidän esitellessään tulevilla harjoittelupaikoilla käytettyjä työkaluja, kuten ohjelmointikieliä ja muita välineitä, entistä paremmin. 

K: Millaisin eväin opastaisitte tulevia ohjelmistosuunnittelijoita, vaikka uraa vaihtavia?

V: Kirjoitimme muutama kuukausi sitten aiheesta jutun: Miten ohjelmistosuunnittelijan uran alkuun pääsee, miten töissä pysytään ja miten kehitytään eläkkeelle asti ja vielä sen jälkeenkin? Ja aina kannattaa osallistua koiramaiseen ohjelmointikisaan ja voittaa koiramainen ohjelmointikirja! Lisäksi kannattaa tutustua JavaScriptiin jo hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

Vinkkejä opiskeluun löydät artikkelista Opiskeluvinkit ja lisätietoa syksyn 2021 full stack -koulutukseen hakevalle. Huomaa, että kurssin pääsykoetehtävät voi vastata myös JavaScriptillä siinä missä jollain muullakin ohjelmointikielellä tai pseudokoodaten. 

 

Hyvää kevättä ja tsemppiä ohjelmointihommiin!

T: Selma-koira ja kumppanit


Selma-koira osallistuisi sellaiselle kurssille, missä lounaalla tarjotaan kanaa ja nappuloita.

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook