Ideal Learning

Hauskin tapa oppia

Lukuvuoden 2021-2022 teknologiat

Syksyllä 2021 alkavalla vuosikurssilla käytämme seuraavia teknologioita.

– JavaScript REST taustajärjestelmä node.js -toteutuksena
– JavaScript -pohjainen käyttöliittymä React-kirjastolla ja Redux/Hook tilanhallintamekanismilla + suspense ja deferred set state ja react cache API:t
– JavaScript vai TypeScript, työkalujen valinta projektin mukaan – tyyppiturvallisuus ja sen merkitys projektin koon kasvaessa
– HTML-kieli ja tyylien määrittelyn idea CSS-tiedostoilla
– Funktionaalisen ohjelmoinnin perusteet (pohjatiedoksi Reduxille, funktionaaliselle Reactille ja Hookeille)
– Git-versionhallinnan peruskäyttö
– SQL -pohjainen tietokanta ja tietokannan suunnittelu vaatimusten mukaan (mahdollisuus korvata MongoDb-toteutuksella, jos hallitsee relaatiomalliin perustuvan SQL-toteutuksen)
– Järjestelmän tarkastelu komponenttipohjaisena kokonaisuutena
– Ohjelmistotuotanto prosessina suunnittelusta ylläpitovaiheeseen
– Verkkopohjaisen järjestelmän tietoturva
– WebSocket -rajapinta


Kuva1. Koulutuksen rakenne teknologioiden osalta lyhyesti. 

Kurssilaisten kokemuksia vuosikursseilta 2018, 2019, 2020

Syksyllä 2018 alkaneen kurssin palautetta
 ”Todella hyvä koulutus, opettaja osaa asiansa ja osaa myös opettaa. Lisäksi osaa sopeuttaa opetustaan niin että kaikkien pitäisi pysyä mukana, jos vaan itse myös yrittää. Ei oikeastaan mitään moitittavaa.”

”Kiitos! Oli tosi hyvä kurssi, kiitos siitäkin, ilman sitä en olisi päässyt takaisin It-maailmaan. Loppubileisiin tulen tottakai!?”

”Kurssi edennyt hyvin letkeässä hengessä, kouluttajan asenne ja luonne edesauttanut tätä.”

”Olen oppinut kurssilla opetetut asiat melko nopeasti. Omasta puolestani opetuksessa olisi voitu edetä jopa nopeammin. Toisaalta muut osallistujat ovat kommentoineet, että tahti on ollut kovaa. Opettaja on siis lukenut ryhmää erinomaisesti ja pitänyt opetuksen tahdin kaikille sopivana.”

Syksyllä 2019 alkaneen kurssin palautetta
”Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen ja työharjoitteluun. Koulutuksen sisältö oli oikeastaan täysin uutta minulle, vaikka muista ohjelmointikielistä olikin harrastuskokemusta. Mutta koulutuksen sisältö, asiantunteva opettaja ja ehkä oma motivaatio mahdollistivat uuden ammatin oppimisen ja työllistymisen alalle.”

”Opettaja oli suorastaan erinomainen ja otti huomioon omat henkilökohtaiset ja kaikkia muita kurssilaisia koskevat vaatimukset opetuksen sisällössä ja ohjaamisessa. Korona hieman sekoitti harjoitteluaikana pakkaa, koska lähityöpäiviä ei silloin ollut, olisin hieman enemmän tarvinnut harjoittelussa ohjeita ja opastusta oman harjoittelupaikkani erityisvaatimuksiin harjoittelupaikkani ohjaajaltani/muilta työntekijöiltä. Toisaalta etätyöteknologian avulla avun saanti kyllä onnistui kohtuullisen hyvin. Kokonaisuutena voin sanoa, että tämä kurssi teoria- ja harjoitteluosioineen mahdollisti minulle vakituisen työpaikan saamisen uudelleen ICT-alalta (olen viimeksi ollut ICT-alalla 6 vuotta sitten)”

”Koulutus oli mielestäni erittäin onnistunut kokonaisuus ja opin kahdeksan kuukauden aikana hyvin paljon uusia taitoja. Kouluttaja oli asiantunteva ja erinomaiset pedagogiset taidot omaava. Kurssin lähiopetusjakso olisi voinut olla ehkä hieman pitempi (esim. 1 kuukauden verran), sillä opeteltavaa asiaa riitti ja joihinkin asioihin olisi voinut syventyä vähän enemmänkin. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kurssiin ja uskon työllistyväni tulevaisuudessa kurssin ansiosta.”

”Koulutus oli mielestäni erittäin onnistunut kokonaisuus ja opin kahdeksan kuukauden aikana hyvin paljon uusia taitoja. Kouluttaja oli asiantunteva ja erinomaiset pedagogiset taidot omaava. Kurssin lähiopetusjakso olisi voinut olla ehkä hieman pitempi (esim. 1 kuukauden verran), sillä opeteltavaa asiaa riitti ja joihinkin asioihin olisi voinut syventyä vähän enemmänkin. Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin erittäin tyytyväinen kurssiin ja uskon työllistyväni tulevaisuudessa kurssin ansiosta.”

”Juuso on erittäin hyvä ja osaava opettaja. Omasta puolestani kaikki sujui hyvin teoreettisessa osassa. Työharjoittelu meni myös hyvin ja allekirjoitin uuden työsopimuksen. Harmittaa kuitenkin kun uusi työni ei täysin liity koulutuksen aiheeseen.”

Syksyllä 2020 alkaneen kurssin palautetta (korona-aika, palaute koskien etäopiskelua)
”Hyvin toteutettu kurssi, vaikka juuri nyt ei ole suoraan tiedossa työpaikkaa, niin olen melko varma että kurssin suorittamista voi esitellä potentiaalisille työnantajille hyvillä mielin. Lisäkysymys 29 ei voi vastata järkevästi tehtävänasettelusta johtuen, mutta pidin todella paljon tästä etäopetustavasta. Ehkä muutaman kerran kurssin aikana olisi voinut tavata kasvotustenkin väkeä, mutta varsinaisesti en muista että kurssin aikana olisi tullut mitään ongelmia etäopetuksen käyttämisestä.”

”Etäopiskelu oli välillä hieman raskasta, oli siinä toisaalta puolensakin kun päivän pystyi aloittamaan samantien eikä tarvinnut siirtyä varsinaiseen luokkahuoneeseen. Myöskin pystyi käyttämään isompaa näyttöä kokoajan eikä tarvinnut liikutella kannettavaa tietokonetta mukana.”

”Etäopetus sujui todella sujuvasti ja siitä sai etäpalavereihin yms hyödyllistä rutiinia, jota työelämässä nykyaikana vaaditaan. IT-ala varsinkin vaikuttaa olevan hyvin etätyöpainotteinen, joten suosittelen ainakin osittaista etäopetusta myös jatkossa!”

”Etäopiskelu sujui oikein hyvin, hyvä muoto tämänlaiseen kurssiin. Juuso on todella hyvä opettaja ja yllätyin miten paljon opin kurssilla. Kurssi antoi hyvät eväät työelämään ja työllistyin heti kurssin jälkeen.”

Piditkö artikkelista? Suosittele sitä muillekin!

Facebook